Komise a výbory

Výbory zastupitelstva

Název výboru Předseda Tajemník Statut ke stažení
Kontrolní výbor Otto Dvorský Mgr. Kristýna Spoustová
Finanční výbor Stanislav Burdys Ing. Jana Míková ZDE
Výbory Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

Komise rady

Název komise Předseda Tajemník Statut ke stažení
Komise stavební Ing. Zbyněk Nýdrle Pavel Podlipný ZDE
Komise pro kulturu, školství a tělovýchovu Otto Dvorský Bc. Lukáš Kajínek ZDE
Komise Sboru pro občanské záležitosti MUDr. Zuzana Kofferová Jitka Špidlenová ZDE
Komise redakční rada "Vratislavického zpravodaje" Mgr. Vladimíra Hoření Mgr. Věra Masárová ZDE
Komise životního prostředí Iva Kupcová Jaroslava Holíková ZDE
Komise komunitního plánování Mgr. Vladimíra Hoření Michaela Dorníková ZDE
Komise a zvláštní orgány Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
###message