Czech Point

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:
výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů

  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  • Výpis z Veřejných rejstříků
  • Výpis z Živnostenského rejstříku

konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak

Kde můžete výpisy získat:

- kancelář č. 13 v přízemí budovy úřadu, tel.: 482 428 818 - Bc. Veronika Hejnyšová
- kancelář č. 15 v přízemí budovy úřadu, tel.: 482 428 813 - Ing. Petra Procházková

###message