Volby do zastupitelstev krajů 2020

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dle Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 15. 4. 2020 ve dnech 2. a 3. října 2020:

·        v pátek 2. 10. 2020 budou otevřeny volební místnosti od 14:00 hodin do 22:00 hodin,

·        v sobotu 3. 10. 2020 budou otevřeny volební místnosti od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

 

Kontaktní osoby -  zodpovědné za organizaci a průběh konání voleb v M0 Liberec – Vratislavice nad Nisou:

Ing. Petra Procházková     Tel. 482 428 813, e-mail: prochazkova.petra‌‌M‌‌vratislavice.cz

                                                 (přízemí Úřadu MO, kanc. č. 15)

Zdeňka Kalferstová            Tel. 482 428 818, e-mail: kalferstova.zdena‌‌M‌‌vratislavice.cz

                                                 (přízemí Úřadu MO, kanc. č. 13)

 

Právní předpisy a odkazy k volbám do zastupitelstev krajů:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

https://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2020-do-zastupitelstev-kraju

https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2020

www.volby.cz

 

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Informace pro volební strany
více
arrow_down

Dle § 17 odst. 2)  zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů může politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje byla zaregistrována, delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do OVK.

Delegace musí být doručena nejpozději do 2. 9. 2020 do 16:00 hod.

Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (datová schránka), nebo jej doručí osobně.

Seznam delegovaných členů a náhradníků (tzv. "delegačenka")  musí obsahovat:

- jméno a příjmení člena/náhradníka,
- datum narození člena/náhradníka, 
- adresu místa trvalého pobytu člena/náhradníka,
- jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice; popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží,
- podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice; popř. osoby, která byla k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

 Seznam delegovaných členů a náhradníků (tzv. "delegačenka") dále může obsahovat

(DOPORUČUJEME uvést za účelem rychlého ZASLÁNÍ POZVÁNKY NA 1. ZASEDÁNÍ):
- e-mailová adresa / telefonní číslo / adresu pro doručování člena/náhradníka;
- údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni (pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta).
 

Upozorňujeme, že povinností člena OVK je účast na 1. zasedání OVK, které se bude konat v KC 101010 ve Vratislavicích nad Nisou.

Předběžný termín 1. zasedání: 10. 9. 2020 15:00 (bude upřesněno!)

 

 

 

Informace pro volební komise
více
arrow_down
###message