Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

se konají v pátek 8. října (14:00 - 22:00) a sobotu 9. října 2021 (8:00 - 14:00)

 

Kontaktní osoby -  zodpovědné za organizaci a průběh konání voleb v M0 Liberec – Vratislavice nad Nisou:

Ing. Petra Procházková    

Tel. 482 428 813, e-mail: prochazkova.petra@vratislavice.cz (přízemí Úřadu MO, kanc. č. 15)                    

Zdeňka Kalferstová          

Tel. 482 428 818, e-mail: kalferstova.zdena@vratislavice.cz (přízemí Úřadu MO, kanc. č. 13)

                                                 

Informace pro voliče

·         Základní informace pro voliče

·         Žádost o vydání voličského průkazu

·         Plná moc k převzetí voličského průkazu

·         Informace o způsobu hlasování

·         Hlasování na voličský průkaz

·         Hlasování v zahraničí

·         Hlasování v zdravotnickém zařízení

 

Informace pro okrskové volební komise (OVK)

- Přihláška do OVK

- První zasedání OVK

 

###message