Komise a výbory

Výbory zastupitelstva

Název výboru Předseda Tajemník Statut ke stažení
Kontrolní výbor Otto Dvorský Jana Simonová
Finanční výbor Stanislav Burdys Ing. Pavlína Grulyová ZDE
Výbory Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

Komise rady

Název komise Předseda Tajemník Statut ke stažení
Komise stavební Ing. Zbyněk Nýdrle Pavel Podlipný ZDE
Komise pro kulturu, školství a tělovýchovu Oto Dvorský Mgr. Markéta Křečková ZDE
Komise Sboru pro občanské záležitosti MUDr. Zuzana Kofferová Jitka Špidlenová ZDE
Komise redakční rada "Vratislavického zpravodaje" Mgr. Vladimíra Hoření Jana Kučerová ZDE
Komise životního prostředí Iva Tučaniová Jaroslava Holíková ZDE
Komise sociální a zdraví Lenka Tarabová Zdena Kalferstová ZDE
Komise komunitního plánování Mgr. Vladimíra Hoření Lenka Kendžirová ZDE
Komise a zvláštní orgány Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou
###message