Volnočasové organizace a spolky

.

TJ JISKRA Vratislavice nad Nisou

Spolek čítá více jak 200 členů v několika oddílech. Snažíme se vychovávat mládež od těch nejmenších a vést je k všeobecné sportovní průpravě a odměnou jsou spokojené a šťastné tváře dětí i rodičů. Největším oddílem je fotbal, kde je několik družstev od minipřípravek (děti věku 4 roky a výše), přes mladší a starší přípravky, mladší a starší žáky, dorost až po dvě družstva mužů  A a B. Všechna tato družstva trénují na travnatém hřišti za hasičárnou, jako druhou tréninkovou plochu využíváme hřiště Na Rozcestí a v zimním období sokolovnu ve Vratislavicích. V pořadí dalším je oddíl všeobecné sportovní přípravy a gymnastiky. I zde jsou zastoupeni věkové kategorie od těch nejmenších. Jejich tréninkovou plochou je sokolovna. Oddíly kulturistiky a nohejbalu jsou již nedílnou součástí našeho spolku. A v neposlední řadě máme i oddíl Zdravotního cvičení pro dospělé. I tyto poslední tři družstva využívají prostor sokolovny.

Po celý rok probíhá nábor ve všech věkových kategoriích všech oddílů a budeme rádi za každého nového člena.  

Adresa: U Tělocvičny 228, Liberec 30, 463 11
Kontakt a bližší informace na webu: www.jiskravratislavice.cz
Email: nabor@jiskravratislavice.cz

Rodinné centrum MOZAIKA

Rodinné centrum Mozaika provozuje Jednota bratrská Vratislavice od září 2014. RC působí v oblasti výchovy a všestranného rozvoje dětí, vztahů v rodinách, mezigeneračních vztahů a péče o seniory. Zajišťuje pravidelný program zejména pro rodiče s dětmi, přednášky o výchově a vztazích, tvořivé dílny, výlety a burzy oblečení.

Adresa: Spolkové centrum IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30

Více na: www.facebook.com/JB.MOZAIKA

Kontaktní osoba: Petra Michelová, 731 411 798, michelova@jbcr.cz

Kreativní dílna KRASOHLED

Krasohled je jediná kreativní dílna v Liberci a okolí s velkým záběrem rukodělných technik, vlastní filozofií a autorskou tvorbou. Všechny tvůrčí aktivity jsou pod vedením zkušené výtvarnice a lektorky Pavly Petrnouškové, která se workshopům, pro všechny věkové skupiny, věnuje od roku 2008. Nezapomínáme na individuální přístup k osobnosti dítěte, vědomě rozvíjíme zručnost, vytváříme inspirativní a přátelské prostředí, garantujeme smysluplně strávený čas. Velmi dbáme na precizní vedení a práci všech zúčastněných. Respektujeme rozdílné povahy a zdatnosti dětí. Podporujeme je a motivujeme k lepším výsledkům, bez stresu a konečné radosti z vydařené práce.

Mimo pravidelné programy pořádáme víkendové workshopy, tvůrčí příměstské pobyty a programy pro školy.

Od 1.9.2022 působí Krasohled Liberec v IGI VRATISLAVICE
Kontaktní osoba: Pavla Petrnoušková; mob.: 776 665 336

Více informací na https://www.krasohratky.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Ve Vratislavicích nad Nisou SDH spadá do sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je občanským sdružením  a působí na úseku požární ochrany. SDH ve Vratislavicích n.N. čítá přes 100 dobrovolných členů, část tvoří výjezdová jednotka a polovinu děti = mladí hasiči. Činnost JPO i hasičské mládeže je podporována z rozpočtu městského obvodu. 

Adresa: Poštovní 871, Liberec 30, 463 11
Kontakt a bližší informace na webu: www.sdhvratislavice.cz

Místní organizace svazu seniorů Vratislavice

K založení organizace byl dán podnět z Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, aby především starší a již nepracující senioři a především ti bez partnerů mohli využívat možností stýskat se s lidmi stejných zájmů, neboť překotný vývoj společnosti na poli technickém i kulturním oddálil od sebe generační rozdíly a starší člověk zůstává mnohdy sám. Aby tomu tak nebylo a tento pocit byl utlumen, byla organizace zřízena s cílem vytvořit podmínky pro další kvalitní život s podílem na kultuře a společenském životě.

Adresa: Dopravní 660, 463 11 Liberec 30
Kontaktní osoba: Milena Vanišová, předsedkyně; mob.: 736 638 290

Keramická dílna "Kouzelný svět hlíny"

Keramická dílna vznikla ji v roce 2002, kdy zastupitelé Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou odsouhlasili nákup elektrické vypalovací pece, která je nezbytnou součástí každé keramické dílny. V keramické dílně se snažíme ukázat a naučit konkrétní techniky zpracování hlíny krok za krokem. Přidáváme informace o souvisejících metodách jak ve výpalu, tak i o dekoračních technikách, které nám nabízí nekonečné možnosti. Příjemně a užitečně zde zaplňujeme čas, který nás všechny obohatí v oblasti výtvarného i estetického cítění.

Adresa: Vnější 1389, 463 11 Liberec 30
Kontaktní osoba: Táňa Hrubá; mob.: 605 304 014

ZAUHLOVAČKA - spolek AvantgArt

Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže v areálu firmy Intex ve Vratislavicích nad Nisou. Spolek zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016 a snaží se o získání finančních prostředků pro celkovou rekonstrukci objektu. Cílem spolku je chránit věž jako významný monument libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění.

Kontaktní osoba: Jitka Jakubičková
E-mail: avantgart‌‌M‌‌email.cz
WEB: www.zauhlovacka.cz

AUTOMUZEUM.CZ

Občanské sdružení majitelů a příznivců historických automobilů a motocyklů, které během roku pořádá ve Vratislavicích nad Nisou několik motoristických akcí zaměřených na historická vozidla. Současně provozuje v areálu vratislavického pivovaru Motoristické muzeum, které je veřejnosti přístupné od jara do podzimu každou neděli v čase 10.00 - 16.00 hodin.

Adresa: Automuzeum.cz, areál pivovaru Konrad, Tanvaldská 164, Liberec 30
mob. tel.: 607 80 25 70, e-mail: info‌‌M‌‌automuzeum.cz, web:  www.automuzeum.cz

###message