Volnočasové organizace a spolky

SPOLKY

TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou

Spolek čítá více jak 200 členů v několika oddílech. Snažíme se vychovávat mládež od těch nejmenších a vést je k všeobecné sportovní průpravě a odměnou jsou spokojené a šťastné tváře dětí i rodičů. Největším oddílem je fotbal, kde je několik družstev od minipřípravek (děti věku 4 roky a výše), přes mladší a starší přípravky, mladší a starší žáky, dorost až po dvě družstva mužů  A a B. Všechna tato družstva trénují na travnatém hřišti za hasičárnou, jako druhou tréninkovou plochu využíváme hřiště Na Rozcestí a v zimním období sokolovnu ve Vratislavicích. V pořadí dalším je oddíl všeobecné sportovní přípravy a gymnastiky. I zde jsou zastoupeni věkové kategorie od těch nejmenších. Jejich tréninkovou plochou je sokolovna. Oddíly kulturistiky a nohejbalu jsou již nedílnou součástí našeho spolku. A v neposlední řadě máme i oddíl Zdravotního cvičení pro dospělé. I tyto poslední tři družstva využívají prostor sokolovny.

Po celý rok probíhá nábor ve všech věkových kategoriích všech oddílů a budeme rádi za každého nového člena.  

Adresa: U Tělocvičny 228, Liberec 30, 463 11
Kontakt a bližší informace na webu: www.jiskravratislavice.cz
Email: nabor@jiskravratislavice.cz

Rodinné centrum Mozaika

Rodinné centrum Mozaika provozuje Jednota bratrská Vratislavice od září 2014. RC působí v oblasti výchovy a všestranného rozvoje dětí, vztahů v rodinách, mezigeneračních vztahů a péče o seniory. Zajišťuje pravidelný program zejména pro rodiče s dětmi, přednášky o výchově a vztazích, tvořivé dílny, výlety a burzy oblečení.

Adresa: Spolkové centrum IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30

Více na: www.facebook.com/JB.MOZAIKA

Kontaktní osoba: Petra Michelová, 731 411 798, michelova@jbcr.cz

Místní organizace svazu důchodců Vratislavice

K založení organizace byl dán podnět z Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, aby především starší a již nepracující senioři a především ti bez partnerů mohli využívat možností stýskat se s lidmi stejných zájmů, neboť překotný vývoj společnosti na poli technickém i kulturním oddálil od sebe generační rozdíly a starší člověk zůstává mnohdy sám. Aby tomu tak nebylo a tento pocit byl utlumen, byla organizace zřízena s cílem vytvořit podmínky pro další kvalitní život s podílem na kultuře a společenském životě.

Adresa: Dopravní 660, 463 11 Liberec 30
Kontaktní osoba: Milena Vanišová, předsedkyně; mob.: 736 638 290

Český svaz žen – ZO Vratislavice nad Nisou č. 33

Cílem svazu pořádání debat k aktuálním tématům, dále příprava poznávacích zájezdů na jaře i na podzim – podle plánu činnosti ČSŽ. Svaz žen mimo jiné připravuje dárky pro vítání občánků.

Adresa: Jungmannova 685/8, 46601 Jablonec nad Nisou
Kontaktní osoba: Irena Jebavá, předsedkyně; mob.: 606 753 061

„Kouzelný svět hlíny“

Keramická dílna vznikla ji v roce 2002, kdy zastupitelé Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou odsouhlasili nákup elektrické vypalovací pece, která je nezbytnou součástí každé keramické dílny. V keramické dílně se snažíme ukázat a naučit konkrétní techniky zpracování hlíny krok za krokem. Přidáváme informace o souvisejících metodách jak ve výpalu, tak i o dekoračních technikách, které nám nabízí nekonečné možnosti. Příjemně a užitečně zde zaplňujeme čas, který nás všechny obohatí v oblasti výtvarného i estetického cítění.

Adresa: Vnější 1389, 463 11 Liberec 30
Kontaktní osoba: Táňa Hrubá; mob.: 605 304 014

Klub cyklistů Pivovar Vratislavice

Sdružuje kolem 50 členů a kromě jejich sportovních činností organizuje přibližně 8 cyklistických závodů, kterých se účastní přibližně 500 závodníků – včetně školních dětí.

Adresa: Vnější 1392, 463 11 Liberec 30
e-mail: ota.dvorsky‌‌M‌‌seznam.cz, web:  http://www.kcpivovar.cz/
Kontaktní osoba: Ota Dvorský, předseda

STUDIO K centrum aerobiku a relaxace

Studio pořádá tréninky dětského aerobiku a komerční lekce pro veřejnost (aerobiku, power jóga).

Adresa: Vnitřní 1412, 463 Liberec 30
e-mail: studiok‌‌M‌‌volny.cz, web:  http://www.studio-k.cz/
Kontaktní osoba: Kateřina Bachmanová

Cvičení rodičů s dětmi „Sluníčka“

Jedná se o pravidelné cvičení rodičů s dětmi. Ke cvičení se scházíme již od ledna 2006 každou středu v tělocvičně ZŠ Vratislavice nad Nisou.

Adresa: Dlážděná 1418, 463 11 Liberec 30
Kontaktní osoba: Zuzana Dlouhá

Autodrahový kroužek Libora Sity

Autodráhový modelářský kroužek pro děti jako mimoškolní volnočasová aktivita pro děti.

Kontakt: Libor Sita, e-mail: libormusicsystem‌‌M‌‌seznam.cz

Maestro Motion Noemi Rucké

Taneční škola pohybových a tanečních kurzů při MŠ a ZŠ ve Vratislavicích se zaměřením na výuku streetdance.

Kontaktní osoba: Noemi Rucká; www.maestro-motion.cz

Základní kynologická organizace Vratislavice nad Nisou

Organizovaný pravidelný výcvik psů a psovodů vedených instruktory.  

Adresa: Nad Školou 115, 463 11 Liberec 30
e-mail: zkovratislavice‌‌M‌‌email.cz, web:  http://zkovratislavice.webnode.cz/
Kontaktní osoba: Radka Kuklová

Pěvecké sdružení Škola – děti – Rodiče, Cancore – dívčí komorní sbor Zpívajících blech

Cancore – dívčí komorní sbor Zpívajících Blech vznikl na podzim roku 2004 jako malé sborové těleso absolventek školního pěveckého sboru Zpívající Blechy, který pracoval na Základní škole v Liberci – Vratislavicích. Na repertoáru tohoto komorního sboru jsou skladby starých mistrů, soudobá hudba či úpravy lidových písní. Sbor se výrazně podílí na kulturním dění libereckého regionu, pravidelně vystupuje například v liberecké galerii či na oslavách ukončení II. sv. války 8. května.

Adresa: Májová 250, 463 11 Liberec 30
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislava Rygálová

AUTOMUZEUM.CZ

Občanské sdružení majitelů a příznivců historických automobilů a motocyklů, které během roku pořádá ve Vratislavicích nad Nisou několik motoristických akcí zaměřených na historická vozidla. Současně provozuje v areálu vratislavického pivovaru Motoristické muzeum, které je veřejnosti přístupné od jara do podzimu každou neděli v čase 10.00 - 16.00 hodin.

Adresa: Automuzeum.cz, areál pivovaru Konrad, Tanvaldská 164, Liberec 30
mob. tel.: 607 80 25 70, e-mail: info‌‌M‌‌automuzeum.cz, web:  www.automuzeum.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VRATISLAVICE NAD NISOU, KOŘENOVSKÁ

- účast v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití lokality Vratislavice nad Nisou
- kontrola zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území Vratislavic zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek
- ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny
- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení
- ochrana osob a majetku před negativními vlivy rozvoje dopravy

Adresa: Kořenovská 1188, 463 11 Liberec 30 Kontaktní osoba: Luboš Zít
web: http://osvk.webnode.cz/
e-mail: vratislavice-korenovska-web‌‌M‌‌seznam.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Ve Vratislavicích nad Nisou SDH spadá do sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je občanským sdružením  a působí na úseku požární ochrany. SDH ve Vratislavicích n.N. čítá přes 100 dobrovolných členů, část tvoří výjezdová jednotka a polovinu děti = mladí hasiči. Činnost JPO i hasičské mládeže je podporována z rozpočtu městského obvodu. 

Adresa: Poštovní 871, Liberec 30, 463 11
Kontakt a bližší informace na webu: www.sdhvratislavice.cz

ZAUHLOVAČKA - spolek AvantgArt

Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže v areálu firmy Intex ve Vratislavicích nad Nisou. Spolek zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016 a snaží se o získání finančních prostředků pro celkovou rekonstrukci objektu. Cílem spolku je chránit věž jako významný monument libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění.

Kontaktní osoba: Jitka Jakubičková
E-mail: avantgart‌‌M‌‌email.cz
WEB: www.zauhlovacka.cz

###message