Krizové situace

KRIZOVÁ A HAVARIJNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

Hasičský záchranný sbor: 150

Zdravotní záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

Městská policie: 156

Okrskář MP Liberec: 737 278 809


Protipovodňový plán

http://liberecky.dppcr.cz/web_556891/

 

ČEZ Distribuce, a.s. – poruchová linka: 800 850 860

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – havarijní linka: 840 111 111 / 601 267 267 (pro volání z mobilních tel.)

Severočeská plynárenská a.s. – havarijní linka: 123 9


Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu

Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/511

Související digitální povodňový plán: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz

###message