Krizové situace

KRIZOVÁ A HAVARIJNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112

Hasičský záchranný sbor: 150

Zdravotní záchranná služba: 155

Policie ČR: 158

Městská policie: 156

Okrskář MP Liberec: 737 278 809

ČEZ Distribuce, a.s. – poruchová linka: 800 850 860

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – havarijní linka: 840 111 111 / 601 267 267 (pro volání z mobilních tel.)

Severočeská plynárenská a.s. – havarijní linka: 123 9

Pohotovost MO: 777 799 279

 

V případě povodně:

Kontejnery a pytle s pískem k dispozici po telefonické dohodě s TS MO: 485 161 077

Povodňová komise (krizový štáb): https://www.vratislavice.cz/sluzby-pro-obcany/krizove-situace (Přílohy)

 

Informace o povodňové situaci lze získat:

- z hromadných sdělovacích prostředků (např. televizní stanice ČT 24)

- na internetové stránce ČHMÚ: http://hydro.chmi.cz/

- na internetových stránkách MO: https://www.vratislavice.cz/urad/prehled-zprav-z-vratislavic, https://www.vratislavice.cz/sluzby-pro-obcany/krizove-situace

- na facebooku MO: https://www.facebook.com/Vratislavice-nad-Nisou-285605361047

- z informačních SMS MO (po registraci): https://www.vratislavice.cz/sluzby-pro-obcany/odber-informacnich-sms

 

Další související odkazy a informační zdroje:

Protipovodňový plán: http://liberecky.dppcr.cz/web_556891/

Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu

Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/511

Související digitální povodňový plán: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz

###message