Služby Technického střediska a zimní údržba

Kontaktní informace

Vedoucí technického střediska

Jan Janíček
mob. tel.: 775 080 702 
email: janicek.jan‌‌M‌‌vratislavice.cz

 

Zástupce vedoucího TS

Ing. Zdeňka Straková
mob. tel.: 773 584 378
email: strakova.zdenka‌‌M‌‌vratislavice.cz

Adresa:

Dřevařská ul. 1637
463 11 Liberec XXX 

tel.: 485 161 077

web: https://www.vratislavice.cz/sluzby-technickeho-strediska

Ceník služeb

Ceník za služby Technického střediska Vratislavice nad Nisou
více
arrow_down

           

Přílohy:

Ceník odvozu odpadu

Ceník odvozu odpadu
více
arrow_down

Občané Vratislavic nad Nisou mají možnost zakoupit pytle na odpad s logem Vratislavic nad Nisou o velikosti 120l nebo 60l.

objem pytle 120l v ceně 25,-Kč/kus

objem pytle   60l v ceně 15,-Kč/kus

Pytle je možné zakoupit na Technickém středisku (Dřevařská ul. 1637), ve Sportovním areálu Na Rozcestí nebo v Informačním centru KC VRATISLAVICE 101010.

O nás

Technické středisko bylo založeno zároveň s nově vznikajícím Městským Obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou.
více
arrow_down

V začátcích mělo k dispozici pouze 2 mechanismy a tři zaměstnance, kteří obhospodařovali katastr naší obce. Postupem času se kolektiv TS rozrostl na dnešních 15 zaměstnanců a i počet strojů ve vozovém parku stoupl na dvojnásobek. V roce 2007 našlo TS nový domov v bývalém areálu firmy CeWood v Dřevařské ulici, který byl již nějakou dobu opuštěný a počínal chátrat. Areál byl zakoupen a zrekonstruován za podpory zastupitelstva MO Vratislavice nad Nisou.

Zimní údržba v k.ú. Vratislavice

Prezentaci dat zimní údržby na komunikacích naleznete v katastru Vratislavice nad Nisou.

Do měřítka 1: 3000 je aktivní přehledová mapa, po přiblížení k menšímu měřítku se automaticky zobrazí ortofotomapa s daty Zimní údržby. Udržované komunikace jsou rozlišeny podle doby dokončení údržby. Po kliknutí na pole Legenda získáte všecny potřebné informace k zobrazeným grafickým prvkům. Pokud vás zajímá konkrétní ulice, zadejte jednoduše do vyhledávacího pole Najdi ulici ve Vratislavicích název a klikněte na tlačítko GO. V poli Hledat je pak k dispozici dotaz k hledání konkrétní adresy.

###message