Dotace a příspěvky

Dotační programy v oblasti kultury a sportu pro rok 2024

Více informací k dotačním programům pro rok 2024 naleznete v článku níže:
více
arrow_down

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou ze svého rozpočtu v roce 2024 podpoří projekty v rámci následujících programů:


1.1 program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně prospěšných neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 let
1.2 program podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin
1.3 program podpory veřejně prospěšných aktivit

Harmonogram lze zobrazit v galerii pod článkem.
Podmínky jednotlivých programů a formulář žádosti je k dispozici v následujících odkazech.

Dotace na pořízení čističky odpadních vod

Více informací k dotacím na pořízení čističky odpadních naleznete v článku níže:
více
arrow_down

Pro fyzické osoby nebo bytová družstva vlastnící rodinný nebo bytový dům na území Vratislavic nad Nisou otevíráme dotační program na vybudování čističky odpadních vod. Výzvou chceme podpořit výstavbu domovních čistíren v lokalitách, které není možné připojit na kanalizaci. Z rozpočtu jsme vyčlenili celkem 1 000 000 Kč. Žádost je možné podat v období od 1. března do 31. října 2024.

O dotaci můžete zažádat jak na výstavbu nové domovní čistírny včetně projektové dokumentace, tak na již vybudovanou domovní čistírnu, která byla zkolaudována v období 10 let (120 měsíců) zpětně od podání žádosti. Žadatelem mohou být fyzické osoby nebo bytová družstva vlastnící rodinný nebo bytový dům. Oprávnění žadatelé mohou získat dotaci ve výši až 50 % uznatelných výdajů. Maximální příspěvek však činí 100 000,- Kč.

Žádost můžete podat osobně na sekretariátu Úřadu Městského obvodu Liberec nebo poštou na adresu Úřad Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, technický odbor, Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30, případně elektronicky do datové schránky Městského obvodu Vratislavice: p7vb6nr.  Bližší informace vám poskytne zástupce administrátora dotačního programu Markéta Secká, email: secka.marketa@vratislavice.cz, tel.: 482 428 819.

Plné znění programu a formuláře potřebné k podání žádosti najdete v příloze.

 

Příspěvky na obědy pro seniory

Více informací k příspěvkům na obědy pro seniory naleznete v článku níže:
více
arrow_down

Seniorům s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou poskytujeme přípěvek ve výši 20 Kč na každý odebraný oběd. Podmínkou čerpání příspěvku je podání žádosti o poskytnutí příspěvku, věk nad 70 let nebo průkaz TP, ZTP, ZTP/P.

 

Přehled možností stravování seniorů ve Vratislavicích nad Nisou


Domov seniorů Vratislavice

Možnost stravování: pondělí až pátek, 12 měsíců v roce, konzumace přímo v jídelně, nebo možnost odnosu s sebou
Čas pro vyzvednutí: 11:30 - 12:00
Počet jídel na výběr: 2
Cena za 1 oběd: 95 Kč, senioři nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou se započtením příspěvku: 75 Kč
Adresa: U Sila 321, 463 11 Liberec-Vratislavice n. N.
Spojení MHD: zastávka tramvaje Sídliště Nové Vratislavice
Přihlašování a objednávky: Růžena Bendová, tel.: 770 127 118


Rozvoz obědů až k Vám domů zajišťuje:

GASTRON

Možnost stravování: pondělí až pátek, 12 měsíců v roce
Čas rozvozu: 11:30 – 13:30
Počet jídel na výběr: 3 (2 teplá, 1 studené)
Cena za 1 oběd: 129 Kč, senioři nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou se započtením příspěvku: 109 Kč
Přihlašování a objednávky: Lucie Novotná, tel.: 485 135 999

MCU Koloseum

Možnost stravování: pondělí až pátek, 12 měsíců v roce
Čas rozvozu: 11:30 – 13:00
Počet jídel na výběr: 3
Cena za 1 oběd: 130 Kč, senioři nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou, se započtením příspěvku, 110 Kč
Přihlašování a objednávky: Anna Švandová, tel.: 725 059 308, 488 880 192

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na dovoz obědů je dostupná na webu vratislavice.cz nebo v tištěné podobě k vyzvednutí na sekretariátu Úřadu Městského obvodu.

Formulář žádosti naleznete níže v příloze.

###message