Dotace a příspěvky

Příspěvky na dovoz obědů

Více informací k příspěvkům na dovoz obědů naleznete v článku níže:
více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

Formulář žádosti v následujícím odkazu.

 

Dotační programy pro rok 2020

Více informací k dotačním programům pro rok 2020 naleznete v článku níže:
více
arrow_down

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou ze svého rozpočtu v roce 2020 podpořil projekty v rámci následujících programů:


1.1 program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně prospěšných neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 let
1.2 program podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin
1.3 program podpory veřejně prospěšných aktivit

Nejzazší termín odevzdání vyúčtování a závěrečné zprávy z realizace projektu je 31. 12. 2020.
Formulář "závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace" a "závěrečná zpráva o realizaci projektu" je k dispozici v následujících odkazech.

Dotační programy pro rok 2021

Více informací k dotačním programům pro rok 2021 naleznete v článku níže:
více
arrow_down

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou ze svého rozpočtu v roce 2021 podpoří projekty v rámci následujících programů:


1.1 program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně prospěšných neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 let
1.2 program podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin
1.3 program podpory veřejně prospěšných aktivit

Harmonogram lze zobrazit v galerii pod článkem.
Podmínky jednotlivých programů a formulář žádosti je k dispozici v následujících odkazech.

###message