Odpady

Informace o bezplatném svozu bioodpadu pro občany Vratislavic nad Nisou

Od června 2015 je ve Vratislavicích nad Nisou komplexně řešen svoz posekané trávy a dalšího bioodpadu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů.

V současné době řeší svoz bioodpadu Magistrát města Liberec společně se svozem komunálního odpadu, avšak ve Vratislavicích nad Nisou tuto službu nezavedl. Proto se vedení  městského obvodu rozhodlo zajistit svoz bioodpadu na vlastní náklady.
Pravidelný svoz hnědých nádob od rodinných domů probíhá v období od dubna do listopadu. V roce 2024 zahájíme jarní svoz v pátek 5. dubna.

JAK TO V PRAXI FUNGUJE?  

  • na základě Vaší žádosti (formulář naleznete v příloze) Vám bude k domu přistavena speciální nádoba na bioodpad 
  • svoz probíhá 1x týdně, vždy v pátek
  • žadatel o přidělení nádoby musí mít trvalé bydliště v k. ú. Vratislavice nad Nisou
  • na jedno číslo popisné je možné zažádat pouze o jednu nádobu
  • žádosti jsou přijímány průběžně na přiloženém formuláři
  • přistavení nádoby a svoz bioodpadu jsou pro občany bezplatné
  • pro další informace kontaktuje p. Seckou (referentka pro životní prostředí) na tel 482 428 819 nebo na e-mailu: vratislavice@vratislavice.cz
     

CO TVOŘÍ BIOODPAD? 

bioodpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)
bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.
 

CO NAOPAK DO NÁDOB NEPATŘÍ? 

kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady.

###message