Dětská hřiště

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ VE VRATISLAVICÍCH NAD NISOU

Ve Vratislavicích nad Nisou jsme přesvědčeni, že výstavba dětských a sportovních zařízení pro děti a mládež je nezastupitelným vkladem pro přirozený rozvoj osobnosti dítěte. Poskytnout dětem již od nejútlejšího věku bezpečné prostory pro rozvíjení jejich aktivit může mít více pozitivních dopadů, než si umíme představit. Dětské hřiště má mnoho funkcí jakými jsou například prevence obezity, celkový rozvoj osobnosti, prevence kriminality, je zdrojem čisté a upřímné radosti, radosti ze hry, z objevování, z tvoření, ze zdokonalování se, z kamarádů, z pohybu. V neposlední řadě je dětské hřiště místem setkávání spoluobčanů. Rádi se s Vámi potkáme na některém z našich veřejných hřišť ve Vratislavicích nad Nisou, dobrém místě pro život!

Výpis hřišť

Na Rozcestí
Náhorní
Nad Školou
U Sila
###message