Dotace a příspěvky

Příspěvky na dovoz obědů

Příspěvky na dovoz obědů
více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

 

AKTUÁLNÍ INFO:

Vzhledem k přijetí mimořádných preventivních opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s šířením koronaviru v ČR došlo k uzavření některých stravovacích zařízení.

Dle našich informací se opatření prozatím netýkají dovozu obědů pro seniory. Lze tak nadále využít standardní dovoz obědů pro seniory přímo do domácností.

Pro dovoz obědů od společnosti Gaston kontaktujte paní Cidlinskou, tel.: 485 135 999, pro dovoz obědů od společnosti Koloseum kontaktujte paní Kopřivovou, tel.: 725 059 308, 488 880 192.

###message