Velikost textu: A A A

Milí Vratislavičáci,

 

máme za sebou úvodní měsíc nového roku, který byl o to náročnější, že v naší zemi probíhala podruhé v samostatné historii ČR přímá volba prezidenta republiky. Také pro naší obec s tím bylo spojeno organizování volebních komisí pro obě kola. Zde jsme narazili na rozdíl v jejich odměňování. Zatímco odměny řadových členů komisí činily v prvním kole 1300 Kč za zhruba 17 hodin práce, za druhé kolo byla odměna dle vyhlášky ministerstva vnitra již pouhých 200 Kč. Rozsah práce je přitom obdobný. Rozhodli jsme se tedy navýšit členům volebních komisí odměnu za druhé kolo z našeho rozpočtu na úroveň 1000 Kč celkem. Vážíme si jejich práce, která je dobrovolná a zároveň velmi odpovědná.

Od února začnou postupně stavební práce na nástavbě základní školy, jejichž cílem je navýšení kapacity. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu žáku naší školy a očekávanému demografickému vývoji je stávající kapacita již nedostatečná. Pevně také věříme, že se nám podaří na tento projekt získat dotaci z evropských fondů. Stavební práce budou probíhat na budově, ve které je v současné době školní jídelna, a přinesou v příštích měsících některá omezení.  Průběh rekonstrukce jsme se ale snažili naplánovat tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Hlučné stavební úpravy vnitřních prostor tak budou probíhat v odpoledních hodinách nebo o víkendech.

Dále se nám nelíbí skládka zeminy a suti, která je při ulicích Vyhlídková a Dlouhomostecká, a proto usilovně pracujeme na jejím zrušení. Věříme, že se nám podaří uvést tyto pozemky brzy do původního stavu, aby Vyhlídková ulice byla opět „vyhlídková“.

Počínaje tímto číslem zpravodaje zde také pravidelně naleznete novou přílohu s názvem „Obrázky z Vratislavic nad Nisou“.  V této části se můžete těšit na pohlednice a historické i současné fotografie z Vratislavic. Autory přílohy jsou spisovatel Marek Řeháček, výtvarník Petr Ferdyš Polda a sběratel pohlednic a starých fotografií Ondra Marčák.

Závěrem bych chtěl poděkovat tajemníkovi Ing. Martinu Čechovi, který náš úřad ke konci února opouští, za vykonanou práci pro vratislavický městský obvod. Chtěl bych mu popřát mnoho úspěchů v nové roli tajemníka Statutárního města Liberec a pogratulovat mu ke kariérnímu růstu.


Váš starosta


Lukáš Pohanka

 

 

Přehled zpráv z Vratislavic

Od příštího školního roku bude moct vratislavickou základní školu navštěvovat o 20 % více žáků. I když jsme vloni v prostorách po dřívější školce vybudovali dvě nové učebny, kapacita budovy je nyní již vyčerpána. Každoročně se totiž do školy hlásí stále více nových dětí. Na tuto situaci bylo nutné bezodkladně reagovat, a tak již během února zahájíme stavbu nových prostor nad jídelnou. 

Omlouváme se všem milovníkům bílé stopy, ale s ohledem na nepříznivé sněhové podmínky a nejistý výhled dalších týdnů jsme nuceni plánovaný termín Vratislavických SKI 10. února 2018 zrušit bez stanovení náhradního termínu.

Od loňského roku má Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou ve správě místní kostel Nejsvětější Trojice. Z toho důvodu jsme nainstalovali nové zabezpečovací zařízení s napojením na Městskou policii Liberec. 

Podařilo se nám získat od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši téměř 30 milionů korun. Tato evropská dotace pokryje 85 % nákladů na výstavbu a vybavení nové školky na Nové Rudě. 

Téměř kilometr a půl silnice vedoucí k Mojžíšovu prameni prošel na konci roku rozsáhlou rekonstrukcí. Na úseku od křižovatky s Dlouhomosteckou ulicí až k parkovišti u vyhlášené restaurace bylo upraveno podloží a položen nový asfaltový povrch. 

Také letos chceme finančně podpořit spolky a organizace pracující s dětmi, mládeží nebo seniory. Vypsali jsme proto pro rok 2018 dvě dotační výzvy. První se týká podpory celoroční a pravidelné činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Těmto organizacím bude poskytnuta dotace ve výši 800 Kč za rok na každého člena do 18 ti let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou. Druhá výzva se týká podpory akce nebo cyklu akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví. V tomto programu mohou žádat ti, kteří by chtěli na území Vratislavic nad Nisou realizovat jednorázovou akci či cyklus akcí určených pro všechny věkové kategorie. Maximální výše poskytnutí podpory je stanovena na 15 000 Kč. 

Připomínáme občanům, že již téměř dva roky mají chodci povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. 

starší zprávy

Úřední deska