Velikost textu: A A A

Milí Vratislavičáci,

 

máme za sebou úvodní měsíc nového roku, který byl o to náročnější, že v naší zemi probíhala podruhé v samostatné historii ČR přímá volba prezidenta republiky. Také pro naší obec s tím bylo spojeno organizování volebních komisí pro obě kola. Zde jsme narazili na rozdíl v jejich odměňování. Zatímco odměny řadových členů komisí činily v prvním kole 1300 Kč za zhruba 17 hodin práce, za druhé kolo byla odměna dle vyhlášky ministerstva vnitra již pouhých 200 Kč. Rozsah práce je přitom obdobný. Rozhodli jsme se tedy navýšit členům volebních komisí odměnu za druhé kolo z našeho rozpočtu na úroveň 1000 Kč celkem. Vážíme si jejich práce, která je dobrovolná a zároveň velmi odpovědná.

Od února začnou postupně stavební práce na nástavbě základní školy, jejichž cílem je navýšení kapacity. Vzhledem ke každoročnímu nárůstu počtu žáku naší školy a očekávanému demografickému vývoji je stávající kapacita již nedostatečná. Pevně také věříme, že se nám podaří na tento projekt získat dotaci z evropských fondů. Stavební práce budou probíhat na budově, ve které je v současné době školní jídelna, a přinesou v příštích měsících některá omezení.  Průběh rekonstrukce jsme se ale snažili naplánovat tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Hlučné stavební úpravy vnitřních prostor tak budou probíhat v odpoledních hodinách nebo o víkendech.

Dále se nám nelíbí skládka zeminy a suti, která je při ulicích Vyhlídková a Dlouhomostecká, a proto usilovně pracujeme na jejím zrušení. Věříme, že se nám podaří uvést tyto pozemky brzy do původního stavu, aby Vyhlídková ulice byla opět „vyhlídková“.

Počínaje tímto číslem zpravodaje zde také pravidelně naleznete novou přílohu s názvem „Obrázky z Vratislavic nad Nisou“.  V této části se můžete těšit na pohlednice a historické i současné fotografie z Vratislavic. Autory přílohy jsou spisovatel Marek Řeháček, výtvarník Petr Ferdyš Polda a sběratel pohlednic a starých fotografií Ondra Marčák.

Závěrem bych chtěl poděkovat tajemníkovi Ing. Martinu Čechovi, který náš úřad ke konci února opouští, za vykonanou práci pro vratislavický městský obvod. Chtěl bych mu popřát mnoho úspěchů v nové roli tajemníka Statutárního města Liberec a pogratulovat mu ke kariérnímu růstu.


Váš starosta


Lukáš Pohanka

 

 

Přehled zpráv z Vratislavic

Koncert se uskuteční v neděli 25.3.2018 v Kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou.

U mostu v Dopravní ulici jsme nechali nainstalovat dopravní značku umožňující vjezd automobilům maximálně do 3,5 t. 

Třídní učitelka vratislavických páťáků Jitka Hübnerová se díky svému osobitému přístupu a vztahu k dětem stala vítězkou regionálního kola jubilejního 25. ročníku soutěže Zlatý Ámos.

 

Již čtvrtým rokem poskytujeme našim občanům bezplatný svoz biologického odpadu. Již nyní mohou občané s trvalým pobytem ve Vratislavicích, kteří ještě nemají nádobu na bioodpad, znovu žádat o její přistavení. Od rodinných domů budou hnědé popelnice od 6. dubna vyváženy opět každý pátek. Tato služba je pro občany zcela zdarma.

Burza knih ve foyer KC VRATISLAVICE 101010 se uskuteční již tradičně společně s Vratislavickými Velikonocemi v sobotu 24. března od 14:00 – 17:00 hodin. 

Také letos budeme vratislavickým dětem přispívat 1000,- Kč na příměstské tábory. Uvědomujeme si, že někteří rodiče nemohou s dětmi trávit celé léto, a proto se tímto způsobem snažíme dětem zprostředkovat kvalitní náplň volného času během letních prázdnin. Připravujeme celkem 7 turnusů příměstských táborů s různými tematickými náplněmi, a to v termínech 9. července – 24. srpna 2018 (vždy pondělí až pátek). Tábor bude určený pro děti ve věku od 6 – 15 let. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora bude max. 25 dětí.

starší zprávy

Úřední deska