Zvonice v ulici Za Tratí

Na okraji vratislavického katastru se na svahu pod ulicí Za Tratí nachází nenápadná památka, kterou znají nejspíše jen místní. Ještě před pár lety byste zde nalezli zarostlou polorozpadlou dřevěnou zvonici, o kterou nikdo nejevil zájem. A ejhle před několika lety se zejména díky finančním prostředkům MO Vratislavice n. N. podařilo tuto nenápadnou stavbu opravit. Čtverhranná zvonice se nachází na kamenné podezdívce s dvěma stupni směřujícími ke vstupu. Jedná se o celodřevěnou stavbu, jejíž stěny jsou pobity prkny natřenými nahnědo a střecha je kryta vláknocementovými šablonami. Na vrcholu jehlancovité střechy je umístěna věžička zakončená hrotitou stříškou se zdobným kovaným křížem. Ve věžičce se původně nacházel i zvon. Z osudů této sakrální venkovské stavby víme, že v roce 1925 byl do věžičky umístěn šedesátikilový zvon vyrobený s chomutovských železárnách. Místní obyvatelé jej za nemalého přispění továrníka Wagnera koupili za částku 2118 Kč. V témže roce zvon za velké slávy vysvětil vratislavický farář. Kdy přesně byla zvonice vystavěna, nevíme, v roce 1925 byl nejspíše pouze osazen nový zvon. Ten původní byl patrně během první světové války zrekvírován.

 

###message