Zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - I. pololetí roku 2020

Měsíc zasedání Termín zasedání Poř. číslo Termín odevzdání
únor 12. 02. 2020 01 05. 02. 2020
duben 08. 04. 2020 02 01. 04. 2020
červen 10. 06. 2020 03 03. 06. 2020
Jedná se o předběžné termíny jednání Zastupitelstva MO na I. pololetí roku 2020. Zastupitelstvo MO bude v těchto termínech starostou svoláno dle aktuální potřeby. Termín zasedání Zastupitelstva MO bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách MO.
###message