Zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - II. pololetí roku 2019

Měsíc zasedání Termín zasedání Poř. číslo Termín odevzdání
srpen 28.08.2019 04 22.08.2019
listopad 13.11.2019 05 07.11.2019
Jedná se o předběžné termíny jednání Zastupitelstva MO na II. pololetí roku 2019. Zastupitelstvo MO bude v těchto termínech starostou svoláno dle aktuální potřeby. Termín zasedání Zastupitelstva MO bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách MO.
###message