Zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - I. pololetí roku 2019

Měsíc zasedání Termín zasedání Poř. číslo Termín odevzdání
červen 12.06.2019 03 06.06.2019
duben 10.04.2019 02 04.04.2019
únor 13.02.2019 01 07.02.2019
Jedná se o předběžné termíny jednání Zastupitelstva MO na I. pololetí roku 2019. Zastupitelstvo MO bude v těchto termínech starostou svoláno dle aktuální potřeby. Termín zasedání Zastupitelstva MO bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách MO.
###message