Zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva MO Liberec - Vratislavice nad Nisou - I. pololetí roku 2021

Měsíc zasedání Termín zasedání Poř. číslo Termín odevzdání
únor 17. 02. 2021 01 10. 02. 2021
duben 07. 04. 2021 02 31. 03. 2021
květen 26. 05. 2021 03 19. 05. 2021
Jedná se o předběžné termíny jednání Zastupitelstva MO na I. pololetí roku 2021. Zastupitelstvo MO bude v těchto termínech starostou svoláno dle aktuální potřeby. Termín zasedání Zastupitelstva MO bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách MO.
###message