Knihovna

Výpůjční doba knihovny od 1. 1. 2016

Pondělí
12:00 - 17:30 hodin
Úterý
09:00-12:00 hodin
Středa
12:00 - 17:30 hodin
Čtvrtek
09:00 - 17:00 hodin

Omezení provozu knihovny o letních školních prázdninách:
V týdnu od 3. do 7. 7. 2017 knihovna úplně uzavřena.
Od 10. 7. do 18. 8. 2017 otevřeno pouze ve středu od 9 – 17 hodin.
V týdnu od 21. – 25. 8. 2017 otevřeno pouze v úterý od 9 – 17 hodin (z důvodu přípravy módní přehlídky).
Od 28. 8. 2017 již zahájen běžný celoroční provoz knihovny.

Tel.: 773 584 381, 482 321 808

Online katalog veřejný přístup
Konto čtenáře

O knihovně

Křídlo po bývalé expozici Ferdinanda Porsche dostalo zcela jiný rozměr. Dlouhodobě nevyužitý prostor zaplnily regály s knihami, vznikla počítačová a studijní místa pro veřejnost, malá čítárna se stolky a křesly a hrací koutek pro děti. Architekt Ing. Petr Stolín, který je zároveň autorem celého kulturního centra, navrhl vybavení knihovny tak, aby co nejvíce zapadlo do moderního prostoru celého komplexu. Zatímco knihovnu vyladil do barev bílé, zelené a světlé břízy, hrací místo pro děti zdůraznil jemným a vkusným barevným rozlišením.

více
arrow_down

Knihovnice se také dočkaly důstojného zázemí. V protějším křídle pro ně vznikla nová kancelář včetně příručního skladu. Aby měly pro svou práci dostatek prostoru a pohodlí, došlo k mírnému zúžení multifunkčního sálu. Zbývající část však zůstala zachována beze změny a bude i nadále sloužit pro rozmanité akce veřejnosti nebo pro potřeby knihovny, např. autorská čtení, přednášky, školení apod. Knihy, které nejsou čtenáři často vyhledávány, našli své místo ve skladovacím prostoru kulturního centra.
Knihovna je díky bezbariérovému přístupu dostupná nejen pro maminky s kočárky, ale i občany upoutané na invalidním vozíku. Přilehlé okolí kulturního centra nabízí možnost parkování a autobusová zastávka je od centra vzdálena pouhých pár desítek metrů. Návštěvníci knihovny jistě uvítají posezení nejenom u pěkné knihy, ale i dobré kávy, na které si mohou pochutnat v kavárně vedle knihovny.

2010 - knihovna začíná půjčovat audioknihy
2009 - nová výmalba knihovny, dokoupení nových knih. regálů, knihovna má nové logo
2008 - zprovoznění online katalogu knihovny
2007 - získání grantu MK - převedení na knihovní systém Clavius, vybavení dětského oddělení balónovými sedáky, získání nové místnosti pro zázemí knihovny,2 nové počítače - celkem 6, zavedení webových stránek knihovny
2006 - internetizace knihoven, nový PC, nové židle
2005 - rozšíření knihovny o nové regály a starší počítače
2004 - plně automatizovaný provoz - knihovní systém Lanius, vložení knihovního fondu do PC včetně čtenářů, průkazky s čárovými kódy
2003 - knihovna pracuje klasickým starým ručním systémem - kartičky

Poděkování patří městskému obvodu, metodickému oddělení Krajské knihovny v Liberci, Jarce Starcové a Ivě Slámové, ing. Škrabalovi při realizaci nového PC systému, p. Hubertové z Hradce Králové za pomoc při realizaci webových stránek knihovny

Služby

Úhrady služeb Knihovny městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

více
arrow_down

Základní roční poplatky:

Děti do 15 let                        20,- Kč
Studenti                                50,- Kč
Důchodci                              20,- Kč 
Ostatní                                100,- Kč
 
Jednorázové užití služeb knihovny:

Jednorázová výpůjčka           20,- Kč

Tisk/kopírování :

Tisk z počítače/ kopírování strana A4 černobílá     1,-Kč
Tisk z počítače/ kopírování strana A4 barevná       2,-Kč
Tisk z počítače/ kopírování strana A3 černobílá     2,-Kč
Tisk z počítače/ kopírování strana A3 barevná       4,-Kč

Meziknihovní výpůjční služba:                    zdarma


Poplatek při ztrátě dokumentu:

Cena dokumentu + 200,- Kč / cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání: do roku 1992 = pětinásobek   pořizovací hodnoty, od roku 1992 a výše = pořizovací hodnota

Poplatek při částečném poškození knihy:

Do 50% pořizovací ceny, minimálně 10,- Kč
Duplikát čtenářského průkazu:       20,- Kč


Upomínky :

1. upomínka     10,-Kč
2. upomínka     30,-Kč
3. upomínka     50,-Kč
4. upomínka     50,-Kč + 50Kč manipulační poplatek
Internet lze v knihovně využívat bezplatně. 

Tento ceník je platný od 10. 5. 2017 a schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Kontakty

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010


Nad Školou 1675, 463 11 Liberec 30
tel.: 773 584 381, 482 321 808
e-mail: knihovna@vratislavice.cz
knihovnice: Markéta Fizková a Helena Brestovanská

Městský obvod Liberec- Vratislavice nad Nisou


Tanvaldská 50, 463 11 Liberec
tel. 482 428 810
e-mail: vratislavice@vratislavice.cz

###message