Akademie třetího věku

Dějiny Evropy v souvislostech I. (říjen 2022 - leden 2023) v čase 9:00 - 11:30

Kurz Dějiny Evropy v souvislostech I. bude hledat souvislosti v historickém vývoji našeho kontinentu. Zaměříme se na vybrané nejdůležitější události, osobnosti a myšlenkové koncepty, které formovaly evropský kontinent od pravěku až po současnost.

Lektorem kurzu je doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD., vystudoval politologii, hospodářské dějiny a pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je docentem v oboru politologie, za své kvalifikační práce obdržel Mimořádnou cenu rektora UK za příspěvek k budování právního státu a prestižní Bolzanovu cenu.

Kurz probíhá v termínech 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2022, 3. 1. 2023, 17. 1. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 21 vyučovacích hodin. Účast v kurzech je bezplatná a maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.

KAPACITA TOHOTO KURZU JE NAPLNĚNA A JIŽ SE DO NĚJ NELZE PŘIHLÁSIT.

Ale máme pro Vás nabídku dalších kurzů, tak se podívejte...

 

Dějiny Evropy v souvislostech I. (říjen 2022 - leden 2023) v čase 13:00 - 15:30

Kurz Dějiny Evropy v souvislostech I. bude hledat souvislosti v historickém vývoji našeho kontinentu. Zaměříme se na vybrané nejdůležitější události, osobnosti a myšlenkové koncepty, které formovaly evropský kontinent od pravěku až po současnost.

Lektorem kurzu je doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD., vystudoval politologii, hospodářské dějiny a pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je docentem v oboru politologie, za své kvalifikační práce obdržel Mimořádnou cenu rektora UK za příspěvek k budování právního státu a prestižní Bolzanovu cenu.

Kurz probíhá v termínech 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2022, 3. 1. 2023, 17. 1. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 21 vyučovacích hodin. Účast v kurzech je bezplatná a maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.

KAPACITA TOHOTO KURZU JE NAPLNĚNA A JIŽ SE DO NĚJ NELZE PŘIHLÁSIT.

Ale máme pro Vás nabídku dalších kurzů, tak se podívejte...

Mozek v akci - pokračování kurzu Nenechte svůj mozek zahálet - trénování paměti II. (říjen 2022 - leden 2023) v čase 9:00 - 11:30

Kurz pro všechny, kdo nechtějí nechat svůj mozek zrezivět. Speciálními technikami a cvičeními si zlěpšíte svůj mentální výkon. Osvojíte si mnemotechniky, které vám ulehčí zapamatování i vyvolávání informací z paměti. Vyzkoušíte si, co všechno váš mozek dokáže, když dostane návod, jak ho využívat naplno! Kurz je pokračováním kurzu Nenechte svůj mozek zahálet - trénování paměti II., ale mohou se ho účastnit i noví uchazeči.

Kurzem Vás provede Mgr. Petra Hirtlová, PhD., členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je certifikovaným trenérem paměti 3. stupně.

Kurz probíhá v termínech 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2022, 3. 1. 2023, 17. 1. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 21 vyučovacích hodin. Účast v kurzech je bezplatná a maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.

PŘIHLÁŠKA DO TOHOTO KURZU ZDE

 

Nenechte svůj mozek zahálet - pokračování kurzu Nastartujte svou paměť - trénování paměti I. (říjen 2022 - leden 2023) v čase 13:00 - 15:30

Kurz pro všechny, kdo nechtějí nechat svůj mozek zahálet. Speciální techniky a cvičení zlepší váš mentální výkon. Seznámíte se s dalšími mnemotechnikami, které vám ulehčí zapamatování i vyvolávání informací. Kurz je pokračováním kurzu Nastartujte svou paměť - trénování paměti I., ale mohou se ho účastnit i noví uchazeči.

Kurzem Vás provede Mgr. Petra Hirtlová, PhD., členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je certifikovaným trenérem paměti 3. stupně.

Kurz probíhá v termínech 18. 10., 1. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2022, 3. 1. 2023, 17. 1. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do sedmi přednášek, celkový rozsah kurzu je 21 vyučovacích hodin. Účast v kurzech je bezplatná a maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.

PŘIHLÁŠKA DO TOHOTO KURZU ZDE

Psychologie I. (říjen 2022 - leden 2023) v čase 15:00 - 17:30 (pozor jedná se o čtvrtky!)

Kurz Psychologie I. vás seznámí s hlavními psychologickými disciplínami nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.

Lektorem kurzu je PhDr. Vladimír Píša, absolvent oboru český jazyk a literatura – psychologie na FF UK v Praze. Psychologie ho živí, pracuje nepřetržitě jako poradenský psycholog ve školství. V posledních dvaceti letech napsal stovky recenzí, článků a dalších literárně kritických textů, podílel se na přípravě několika publikací, čítanek, sborníků atd.

Kurz probíhá v termínech 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12. 2022, 5. 1. 2023, 19. 1. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny (tj. 135 minut + 15 minut přestávka). Celý kurz je rozdělen do šesti přednášek, celkový rozsah kurzu je 18 vyučovacích hodin. Účast v kurzech je bezplatná a maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.

KAPACITA TOHOTO KURZU JE NAPLNĚNA A JIŽ SE DO NĚJ NELZE PŘIHLÁSIT.

Ale máme pro Vás nabídku dalších kurzů, tak se podívejte...

###message