Akademie třetího věku

OD ÚNORA POKRAČUJEME V AKADEMII TŘETÍHO VĚKU

Již druhým rokem u nás funguje Akademie třetího věku a k naší radosti počet zájemců i absolventů stále roste. To je největší motivace v projektu pokračovat. V nadcházejícím semestru jsme pro vás připravili celou řadu zajímavých témat. Jedná se o pokračování kurzů Dějiny Evropy v souvislostech, Trénování paměti, ale i novinky v podobě kurzů Psycholgie, Mytologie nebo jedinečný projekt Memoár. Nový semestr zahájíme v úterý 28. února v IGI VRATISLAVICE. Přihlašování do jednotlivých kurzů spouštíme od 13. února. Přihlášení do kurzů je možné přes formulář u jednotlivých kurzů nebo osobně na hlavní recepci knihovny.

Účastníkem kurzu může být kdokoliv starší 60 let. Po ukončení kurzu je absolventům slavnostně předáno osvědčení o absolvování. Kapacita jednotlivých kurzů je omezena maximálním počtem 15 účastníků.

Dějiny Evropy v souvislostech II. (únor - květen 2023) - dopolední

 V kurzu Dějiny Evropy v souvislostech II. hledáme souvislosti v historickém vývoji našeho kontinentu. Zaměříme se na vybrané nejdůležitější události, osobnosti a myšlenkové koncepty, které formovaly evropský kontinent od pravěku až po současnost. 

Lektorem kurzu je doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD., vystudoval politologii, hospodářské dějiny a pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je docentem v oboru politologie, za své kvalifikační práce obdržel Mimořádnou cenu rektora UK za příspěvek k budování právního státu a prestižní Bolzanovu cenu.

Kurz probíhá vždy v úterý od 9:00 do 11:30 v termínech 28. 2., 14. 3., 28. 3., 25. 4., 9. 5., 16. 5. a 30. 5. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Platnost každé přihlášky je nutné před začátkem kurzu potvrdit platbou kurzovného ve výši 200 Kč za osobu a semestr. Toto symbolické kurzovné je potvrzením vašeho zájmu o výuku a aktivním zapojením se do ní. Počet účastníků v každém kurzu je omezen na 15.

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA

Dějiny Evropy v souvislostech II. (únor - květen 2023) - odpolední

V kurzu Dějiny Evropy v souvislostech II. hledáme souvislosti v historickém vývoji našeho kontinentu. Zaměříme se na vybrané nejdůležitější události, osobnosti a myšlenkové koncepty, které formovaly evropský kontinent od pravěku až po současnost. 

Lektorem kurzu je doc. PhDr. Vladimír Srb, PhD., vystudoval politologii, hospodářské dějiny a pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě Komenského v Bratislavě. Je docentem v oboru politologie, za své kvalifikační práce obdržel Mimořádnou cenu rektora UK za příspěvek k budování právního státu a prestižní Bolzanovu cenu.

Kurz probíhá vždy v úterý od 13:00 do 15:30 v termínech 28. 2., 14. 3., 28. 3., 25. 4., 9. 5., 16. 5. a 30. 5. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Platnost každé přihlášky je nutné před začátkem kurzu potvrdit platbou kurzovného ve výši 200 Kč za osobu a semestr. Toto symbolické kurzovné je potvrzením vašeho zájmu o výuku a aktivním zapojením se do ní. Počet účastníků v každém kurzu je omezen na 15.

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA

Posilovna pro mozek - Trénování paměti IV. (únor - květen 2023)

Kurz pro všechny, kdo nechtějí nechat svůj mozek zrezivět. Kognitivní trénink posílí vaši mysl a nastartuje ji k vyšším mentálním i paměťovým výkonům. Dozvíte se něco víc o tom, jak váš mozek funguje, jak ho zrychlit, zefektivnit, nabudit i nechat odpočívat. Jedná se o pokračováním kurzu Mozek v akci – Trénování paměti III., ale mohou se ho účastnit i noví uchazeči.

Lektorem kurzu je Mgr. Petra Hirtlová, PhD., členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je certifikovaným trenérem paměti 3. stupně.

Kurz probíhá vždy v úterý od 9:00 do 11:30 v termínech 28. 2., 14. 3., 28. 3., 25. 4., 9. 5., 16. 5. a 30. 5. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Platnost každé přihlášky je nutné před začátkem kurzu potvrdit platbou kurzovného ve výši 200 Kč za osobu a semestr. Toto symbolické kurzovné je potvrzením vašeho zájmu o výuku a aktivním zapojením se do ní. Počet účastníků v každém kurzu je omezen na 15.

KAPACITA KURZU JE NAPLNĚNA

Mytologie (únor - červen 2023)

Kolik levobočků měl Zeus? Proč má staroegyptský bůh Anubis šakalí hlavu? Kudy se vchází do podsvětí? Pohlédněte na mýty, báje a hrdiny všech kontinentů. Od starověkého Egypta přes Sumer a Řecko až po báje amerických indiánů či původních obyvatelů Oceánie.

Lektorem kurzu je Mgr. Petra Hirtlová, PhD., členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Je certifikovaným trenérem paměti 3. stupně.

Kurz probíhá vždy v úterý od 13:00 do 15:30 v termínech 28. 2., 14. 3., 28. 3., 25. 4., 9. 5., 16. 5., 30. 5. a 13. 6. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Platnost každé přihlášky je nutné před začátkem kurzu potvrdit platbou kurzovného ve výši 200 Kč za osobu a semestr. Toto symbolické kurzovné je potvrzením vašeho zájmu o výuku a aktivním zapojením se do ní. Počet účastníků v každém kurzu je omezen na 15.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KUZRU BYLO UZAVŘENO

Memoár - Vzpomínky jako dar pro budoucnost (březen - červen 2023)

Jedinečný hravý projekt, který vás provede kreativním hledáním a vizuálním zpracováním vašich nejkrásnějších životních vzpomínek. Ze slov, barev, zvuků, chutí, vůní, fotografií, pocitů a emocí bude tvořit esenci vašich nejkrásnějších vzpomínek. Spojením se sílou umělé inteligence a vašimi smyslovými vjemy vytvoříme interaktivní knihu plnou jedinečných a nezapomenutelných memoárů. Součástí projektu vznikne i filmový dokument a sbírka fotografií Memoáru života.

Lektorem kurzu je Pavel Sadílek, vizuální umělec, režisér a videotvůrce, lektor animace na Střední umělecké škole v Liberci. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci.  Působil jako lektor počítačových animací na filmové škole ve Zlíně. Pracoval jako režisér a animátor na řadě televizních pořadů, videoklipů a dokumentů.

Kurz probíhá vždy ve čtvrtek od 9:00 do 11:30 v termínech 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5. a 8. 6. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Platnost každé přihlášky* je nutné před začátkem kurzu potvrdit platbou kurzovného ve výši 200 Kč za osobu a semestr. Toto symbolické kurzovné je potvrzením vašeho zájmu o výuku a aktivním zapojením se do ní. Počet účastníků v každém kurzu je omezen na 15.
*Přihlášením dáváte lektorovi kurzu souhlas s použitím všech fotografií a textů použitých při výuce k další prezentaci projektu.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KUZRU BYLO UZAVŘENO

Psychologie (březen - květen 2023)

Kurz Psychologie vás seznámí s hlavními psychologickými disciplínami nezbytnými pro studium psychiky člověka a jeho chování.

Lektorem kurzu je PhDr. Jitka Josífková, Ph.D. absolventka oboru český jazyk – psychologie a jednooborové psychologie na FF UK v Praze, doktorské studium psychologie absolvovala na FF UP v Olomouci. Působí jako odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie Technické univerzity v Liberci.

Kurz probíhá vždy ve středu od 16:30 do 19:00 v termínech 1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5. ve spolkovém centru IGI VRATISLAVICE, Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou.

Platnost každé přihlášky je nutné před začátkem kurzu potvrdit platbou kurzovného ve výši 200 Kč za osobu a semestr. Toto symbolické kurzovné je potvrzením vašeho zájmu o výuku a aktivním zapojením se do ní. Počet účastníků v každém kurzu je omezen na 15.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KUZRU BYLO UZAVŘENO

###message