Přehled zpráv z Vratislavic

22.01.2021
NETRADIČNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
21.01.2021
HLEDÁME POTOMKY NAŠICH ZNÁMÝCH RODÁKŮ
21.01.2021
NABÍZÍME POMOC NAŠIM SENIORŮM S ADMINISTRACÍ PŘIHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ
21.01.2021
NABÍZÍME POMOC NAŠIM SENIORŮM S PŘIHLÁŠENÍM K OČKOVÁNÍ
21.01.2021
UDRŽUJEME OBEC V ČISTOTĚ
19.01.2021
ZÍSKALI JSME UNIKÁTNÍ HISTORICKÝ KOBEREC S VYOBRAZENÍM VRATISLAVIC

Vratislavický zpravodaj

Magazine
Aktuální číslo zpravodaje
Vaše příspěvky do zpravodaje zasílejte na tuto adresu:
zpravodaj‌‌M‌‌vratislavice.cz
###message