Příměstské tábory

Aktuální informace k příměstským táborům + letáky v březnu

Připravujeme letní příměstské tábory na rok 2018 a to na termíny v měsíci červenci a srpnu, přesněji v turnusech pokrývajících období od 9. července až 24. srpna 2018.

Vedení obce si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat dětem kvalitní náplň volného času v době letních prázdnin a snaží se také pomoci rodičům, které nemohou trávit s dětmi celé léto.

Příměstský tábor bude jako v minulých letech určen výhradně pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou. Těmto dětem bude přiznán příspěvek městského obvodu ve výši 1.000 Kč. Tábor bude určený pro děti ve věku od 6 – 15 let. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora bude max. 25 dětí. Pro účastníky bude připraven program plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zajištěno bude i stravování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního pitného režimu.

Připravujeme celkem 7 turnusů příměstských táborů s různými tematickými náplněmi a to ve výše uvedených termínech (vždy pondělí až pátek) v čase 8 – 16:30 hodin.  

Podrobnější informace, vč. podání přihlášek, náplně a ceny jednotlivých turnusů budou zveřejněny na webových stránkách na začátku měsíce března 2018 a v březnovém vydání Vratislavického zpravodaje.

###message