Dotace a příspěvky

Příspěvky na dovoz obědů

více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

Dotační programy pro rok 2020

více
arrow_down

Zastupitelstvo městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém listopadovém zasedání schválilo následující dotační programy pro rok 2020:

1.1 program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně prospěšných neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 let

1.2 program podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin

1.3 program podpory veřejně prospěšných aktivit

 

Harmonogram dotačních programů: 

realizace projektů: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
počátek / ukončení zveřejnění programu: od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020
lhůta pro podání žádosti: od 2. 1. 2020 do 29. 2. 2020
vyhodnocení žádostí: od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020
oznámení o schválení přidělení dotace: do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
poskytnutí dotace: do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
příjem vyúčtování dotací: do 31. 12. 2020

Informace k dotačním programům a žádosti naleznete v přílohách níže. S dotazy se lze obracet e-mailem na: kajinek.lukas@vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 831.

0_prehled-dotacnich-programu-pro-2020
###message