Dotace a příspěvky

Příspěvky na dovoz obědů

více
arrow_down

Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti.

 

AKTUÁLNÍ INFO:

Vzhledem k přijetí mimořádných preventivních opatření Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s šířením koronaviru v ČR došlo k uzavření některých stravovacích zařízení.

Dle našich informací se opatření prozatím netýkají dovozu obědů pro seniory. Lze tak nadále využít standardní dovoz obědů pro seniory přímo do domácností.

Pro dovoz obědů od společnosti Gaston kontaktujte paní Cidlinskou, tel.: 485 135 999, pro dovoz obědů od společnosti Koloseum kontaktujte paní Kopřivovou, tel.: 725 059 308, 488 880 192.

Dotační programy pro rok 2020

více
arrow_down

Zastupitelstvo městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém listopadovém zasedání schválilo následující dotační programy pro rok 2020:

1.1 program podpory pravidelné celoroční činnosti členů veřejně prospěšných neziskových organizací, dětí a mládeže do 18 let

1.2 program podpory celoročních aktivit organizací a organizovaných skupin

1.3 program podpory veřejně prospěšných aktivit

 

Harmonogram dotačních programů: 

realizace projektů: od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
počátek / ukončení zveřejnění programu: od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020
lhůta pro podání žádosti: od 2. 1. 2020 do 29. 2. 2020
vyhodnocení žádostí: od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020
oznámení o schválení přidělení dotace: do 30 dnů od rozhodnutí o přidělení orgánem MOV
poskytnutí dotace: do 30 dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
příjem vyúčtování dotací: do 31. 12. 2020

Informace k dotačním programům a žádosti naleznete v přílohách níže. S dotazy se lze obracet e-mailem na: kajinek.lukas@vratislavice.cz nebo na tel.: 482 428 831.

0_prehled-dotacnich-programu-pro-2020
###message