Příměstské tábory 2020

Příměstské tábory s finanční podporou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou se uskuteční i během letošního července a srpna. Vedení obce si je vědomo skutečnosti, že je třeba zprostředkovat dětem kvalitní náplň volného času v době letních prázdnin a snaží se také pomoci rodičům, kteří nemohou trávit s dětmi celé léto. Příměstské tábory s příspěvkem městského obvodu ve výši 1200,- Kč budou jako v minulých letech výhradně pro děti, které mají trvalé bydliště ve Vratislavicích nad Nisou. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora bude max. 30 dětí ve věku 6 – 15 let. Pro účastníky bude připraven program plný her, závodů, tvořivých soutěží, koupání a výletů. Zajištěno bude i stravování ve formě svačiny, teplého oběda a celodenního pitného režimu. K dispozici je 7 turnusů příměstských táborů s různými tematickými náplněmi, a to v termínech od 6. 7. do 21. 8. (vždy pondělí až pátek). Své děti můžete přihlásit od 5. března.

Přímé odkazy na online přihlášení v odkazech níže:

Musictime

https://www.musictime.cz/verejnost/prihlasky/tabor

ARA

https://www.ara-agentura.cz/prihlasky/?tabory=primestske_tabory

Sport Kids

https://www.sport-kids.cz/krouzky-a-sportovni-kurzy/

###message