Správa majetků

Interní předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML
více
arrow_down

Interní předpis ke stanovení služebnosti - telekomunikace
více
arrow_down

Interní předpis ke stanovení nájemného a pachtovného u pozemků
více
arrow_down

Interní předpis pro zřizování služebností
více
arrow_down

Interní předpis pro stanovení nájemného za užívání prostoru nebo místnosti
více
arrow_down

Přihláška k výběrovému řízení - prodej budovy
více
arrow_down

Přihláška k výběrovému řízení - prodej pozemků
více
arrow_down

Přihláška na využití volného prostoru sloužícího podnikání
více
arrow_down

Zásady postupů při prodeji nemovitostí
více
arrow_down

Zásady postupů při prodeji pozemků
více
arrow_down

Závazné podmínky účasti ve výběrovém řízení na převod nemovitostí ve vlastnictví SML
více
arrow_down

Žádost o povolení - připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci
více
arrow_down

Žádost o nájem pozemku
více
arrow_down

Žádost o výpůjčku pozemku
více
arrow_down

Žádost o pacht
více
arrow_down
Přílohy:

Žádost o zřízení služebnosti
více
arrow_down

Žádost o prodej pozemku
více
arrow_down

Žádost o prodej budovy
více
arrow_down
###message