Občané

Formuláře evidence obyvatel

Nahlášení adresy pro doručování
více
arrow_down

Souhlas oprávněné osoby s přihlášením k trvalému pobytu
více
arrow_down

Žádost o zprostředkování kontaktu
více
arrow_down

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
více
arrow_down

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
více
arrow_down

Formuláře agenda matriky

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy narození/manželství/úmrtí
více
arrow_down

Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu: rodného listu/oddacího listu/úmrtního listu
více
arrow_down

Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku
více
arrow_down

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
více
arrow_down

Formuláře k místním poplatkům

Odkaz na formuláře k místním poplatkům
více
arrow_down

Formuláře k místním poplatkům naleznete ZDE.

###message