Hřbitov

Výzvy a oznámení

filtr:
28.11.17
Výzva nájemcům/majitelům hrobových zařízení k prodloužení nájmu či k odstranění hrobového zařízení - aktualizováno k 28.11.2017
více
arrow_down
Přílohy:
01.09.17
Výzva k prodloužení / vyklizení hrobových zařízení 1.9.2017
více
arrow_down

Výzva majitelům hrobových zařízení k přihlášení se či odstranění hrobového zařízení

Z evidence o hrobových místech a jejich uživatelích, kterou má k dispozici provozovatel hřbitova, Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, vyplývá, že se na hřbitově ve Vratislavicích nad Nisou nachází hrobová místa, u nichž nebyl i přes písemnou výzvu nájemcům nájem obnoven. Přesto se na těchto hrobových místech nachází hrobová zařízení(rámy se základy, krytí, podstavce, pomníky, urny a podobně), která nebyla vlastníky odstraněna.

Provozovatel pohřebiště tímto naposledy vyzývá níže uvedené nájemce hrobových míst i vlastníky hrobových zařízení (či jejich právní nástupce),

Označení hrobového místa

Nájemce

Zemřelé osoby uvedené na náhrobku

Nájem skončen

I 31

Jíša Jan

Marie, Jan, Miloslav Jíšovi, V.Krafek

8.7.2017

I 182

Pavlíček František

Josef Antoň

20.2.2017

II 368 (část dvojhrobu  s II 367)

Gujdová Marie

Milan Gujda

28.5.2016

II 403

Palocová Iveta

žádné (dle evidence Eric Paloc)

24.4.2016

aby neprodleně uzavřeli nové nájemní smlouvy na hrobová místa nebo svá hrobová zařízení vyklidily a místo předali správci hřbitova nejpozději do 30.11.2017.

02.01.17
Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou informuje občany o ceníku za služby poskytované na hřbitově, který je platný od 1.1.2017
více
arrow_down

Ceník

Řád veřejného pohřebiště

Kontakty

Vedoucí technického střediska
Hrobník
Správa hřbitova
Ing. Petra Procházková
###message