Přehled zpráv z Vratislavic

28.10.2020
ZVELEBUJEME NÁŠ HŘBITOV
26.10.2020
MIMOŘÁDNÝ ÚŘEDNÍ DEN
26.10.2020
OPRAVILI JSME HRACÍ PRVEK NA ROZCESTÍ
23.10.2020
ZÍSKALI JSME ROUŠKY PRO ZAMĚSTNANCE ÚŘADU
22.10.2020
POKRAČUJEME V OPRAVÁCH KOMUNIKACÍ
21.10.2020
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ EPIDEMIE COVID-19 OD 22. ŘÍJNA 2020

Vratislavický zpravodaj

Magazine
Aktuální číslo zpravodaje
Vaše příspěvky do zpravodaje zasílejte na tuto adresu:
zpravodaj‌‌M‌‌vratislavice.cz
###message