Přehled zpráv z Vratislavic

03.04.2020
JAK NAKLÁDAT S ODPADY BĚHEM KORONAVIROVÉ PANDEMIE
31.03.2020
UZAVŘENÍ ÚŘADU
23.03.2020
SBĚR TEXTILU - OMEZENÍ
21.03.2020
JAK SE STARAT O DOMA VYROBENOU ROUŠKU
20.03.2020
JARNÍ ÚKLID - POKRAČUJEME VE SVOZU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17.03.2020
PROSÍME POUŽÍVEJTE OCHRANU OBLIČEJE

Vratislavický zpravodaj

Magazine
Aktuální číslo zpravodaje
Vaše příspěvky do zpravodaje zasílejte na tuto adresu:
zpravodaj‌‌M‌‌vratislavice.cz
###message