Přehled zpráv z Vratislavic

03.04.2020
JAK NAKLÁDAT S ODPADY BĚHEM KORONAVIROVÉ PANDEMIE
31.03.2020
UZAVŘENÍ ÚŘADU
23.03.2020
SBĚR TEXTILU - OMEZENÍ
21.03.2020
JAK SE STARAT O DOMA VYROBENOU ROUŠKU
20.03.2020
JARNÍ ÚKLID - POKRAČUJEME VE SVOZU VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
17.03.2020
PROSÍME POUŽÍVEJTE OCHRANU OBLIČEJE
16.03.2020
REŽIM VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
16.03.2020
APEL STAROSTY MĚSTSKÉHO OBVODU
16.03.2020
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
16.03.2020
ODLOŽENÍ POPLATKU ZA PSY
16.03.2020
OMEZENÍ PROVOZU SLUŽBY VRATISLAVICE EXPRES
16.03.2020
PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL JE NADÁLE ZAJIŠTĚN

Vratislavický zpravodaj

Magazine
Aktuální číslo zpravodaje
Vaše příspěvky do zpravodaje zasílejte na tuto adresu:
zpravodaj‌‌M‌‌vratislavice.cz
###message