Velikost textu: A A A

Výbory, komise a zvláštní orgány

Výbory Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, komise a zvláštní orgány Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

 

 

Název komise

Předseda

Tajemník

Zastupitelstvo
Kontrolní výbor Otto Dvorský Jana Simonová
Finanční výbor Ing. Vladislav Krušina Ing. Jana Karbanová
Rada
Komise  stavební Ing. Zbyněk Nýdrle Pavel Podlipný
Komise pro kulturu, školství a tělovýchovu Oto Dvorský Mgr. Markéta Křečková
Komise Sboru pro občanské záležitosti MUDr. Zuzana Kofferová Jitka Špidlenová
Komise redakční rada "Vratislavického zpravodaje" Mgr. Vladimíra Hoření Jana Kučerová
Komise živtoního prostředí Iva Tučaniová Jaroslava Holíková
Komise sociální a zdraví Lenka Tarabová Zdena Kalferstová
Komise komunitního plánování Mgr. Vladimíra Hoření Lenka Kendžirová