Velikost textu: A A A

Vratislavická historie v datech

 

 

Podrobný popis více než sedmisetleté historie Vratislavic nad Nisou by byl opravdu sálodlouhý, a tak jsme zvolili přehlednější podobu ve formě výběru nejvýznačnějších dat, které měly důležitý vliv na dějiny, kulturu a rozvoj Vratislavic. Cesta proti proudu času je tedy připravena.

 

 
4. – 3. tisíciletí př. n. l. – První nepřímý doklad o pobytu člověka na území dnešních Vratislavic – dva nalezené kamenné sekeromlaty.
 
18. října 1360 – první zmínka o Vratislavicích (Wratislauicz), respektive o výměně faráře na vratislavické faře. Tato zmínka nepřímo dokládá i existenci zdejšího kostela a patrně i vesnické osídlení.
 
1527 – Vratislavice jsou v písemných pramenech poprvé nazývány německy Meffers(t)dorf.
 
1624 – písemné prameny uvádí, že na pravém břehu Nisy (Reichenberger Seite – Liberecká strana, část vsi náležející libereckému panství) žilo 315 obyvatel v 62 domech a na levém břehu (Aicher Seite – Dubská strana, část vsi náležející českodubskému panství).
 
1654 – v Berní rule Boleslavského kraje je zmiňováno v „Maffrsdorfu“ 19 sedláků, 9 chalupníků a 22 zahradníků. V celé vsi byly chovány 102 krávy a 50 jalovic.
 
1700 – 1701 – byl barokně přestavěn a rozšířen původní menší a již zchátralý kostel. Přestavbu kostela Nejsvětější Trojice řídil architekt Marcus Antonio Chanivalle z Nového města Pražského.
 
1718 – V kronice je zaznamenána sněhová kalamita, kdy lidé tři dny nevycházeli z domů.
 
1740 – První doložené pěstování brambor v regionu.
 
1764 – V tomto roce byla naproti kostelu postavena zednickým mistrem Johannem Jesefem Kunzem z Liberce a tesařským mistrem Josefem Pilzem klasicistní fara.
 
1771 – 1772 – V důsledku neúrody vypukl hladomor a v obci zemřelo 358 lidí.
 
1778 – 1779 – Budování vojenských polních opevnění v okolí Vratislavic jako příprava na konflikt Rakouska s Pruskem. V tomto období do této oblasti třikrát přijel na inspekční cestu i sám císař Josef II.
 
1780 – Dle datace na pískovcovém portálu byl v tomto roce vystavěn jeden z nejstarších domů ve Vratislavicích – č. p. 542 v Dopravní ulici.
 
1795 – vztyčena socha zemského patrona sv. Václava na Schlenzbergu, dnešním Tyršově vrchu.
 
1831 – Vystavěna první přádelna bavlny Josefa Herziga ve východní části obce zvané Nový Les
 
1844 – Ignaz Ginzkey zakládá manufakturu na výrobu koberců.
 
1847 – Vybudována tzv. krkonošská silnice z Liberce do Trutnova
 
1850 – Změna názvu obcí na obou stranách řeky Nisy po včlenění levobřežní části do libereckého okresu. Maffersdorf links Seite (levá strana) a Maffersdorf fechte Seite (pravá strana).
 
1860 – Ignaz Ginzkey postavil továrnu na koberce u řeky Nisy pod kostelem (areál Intexu).
 
1862 – Stavitel A. Jäger z Lukášova postavil budovu, kde dnes sídlí Úřad městského obvodu Vratislavice n. N. Objekt původně sloužil jako obecná škola. Téhož roku objeven pramen vratislavické kyselky.
 
1863 – Postavena nová silnice z Vratislavic do Rochlic.
 
1864 – Zřízení první poštovní expedice.
 
1869 – Založen tovární hasičský sbor Ignaze Ginzkeye a následně i obecní hasičský sbor.
 
1873 – Dělnický tělocvičný spolek postavil tělocvičnu v Dlouhomostecké ulici.
 
1874 – Slavnostně otevřen vratislavický pivovar.
 
1875 – Ve Vratislavicích se narodil Ferdinand Porsche.
 
1878 – Starý hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice byl zrušen a přeměněn na plochu zeleně. Jako náhrada byl vybudován nový (současný) hřbitov na louce severně nad Vratislavicemi.
 
1884 – Druhý tělovýchovný spolek v obci vystavěl tělocvičnu u hasičské zbrojnice.
 
1888 – Zahájen provoz na železniční trati z Liberce do Jablonce n. N. přes Vratislavice.
 
1890 – Postavena škola v Tanvaldské ulici.
 
1891 – První návštěva císaře Františka Josefa I.
 
 1894 – Postaveny léčivé lázně podle projektu architekta Schäfera. Pramen kyselky získal certifikát, který ji označoval za vodu léčivou.
 
1900 – Továrník Ginzkey nechal vybudovat v parku zámeček, konírnu, dvě tovární vily a nechal přestavět hasičskou zbrojnici.
 
1901 – Vybudováno koupaliště, dnešní Sluníčko.
 
1902 – Na Nové Rudě byla otevřena Škola císaře Františka Josefa, dnešní Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o.
 
1903 – Vratislavice (Maffersdorf) byly povýšeny na městys. Proběhla rozsáhlá regulace toku Nisy jako následek katastrofálních povodní z roku 1897.
 
1904 – Marta Ginzkeyová nechala vystavět zaopatřovací ústav (dům Marta), kam byli přijímáni vysloužilí zaměstnanci firmy Ginzkey.
 
1906 – Návštěva císaře Františka Josefa I.
 
1908 – V sousedství domu Marta vystavěn domov důchodců.
 
1914 – 1918 – První světová válka, kostelní zvony byly zrekvírovány a roztaveny. V tělocvičně byl zřízen lazaret pro raněné vojáky.
 
1916 – V továrním komplexu u Nisy byla vystavěna zauhlovací a vodárenská věž.
 
1918 – Vznik Československé republiky, Vratislavice jsou však i nadále převážně německé.
 
1919 – V malém přízemním objektu na dvoře školy byla otevřena jednotřídní česká škola. Ročně sem docházelo kolem 18 žáků až do roku 1938.
 
1920 – Ve Vratislavicích žije 5975 obyvatel, z toho 489 Čechů (což je cca 8 %).
 
1925 – Budova místní elektrárny byla přestavěna na kino. Na náměstí u lékárny vyrostla první benzínová pumpa.
 
1928 – Byl zbořen původní Dělnický dům a na jeho místě vyrostl dnešní hotel s restaurací dnes známý jako Dům svobody.
 
1929 – Světová hospodářská krize zasáhla i Vratislavice – Továrna W. Ginzkeze snížila počet zaměstnanců z 2600 na 800. V továrně C. Wagner byli všichni stávkující zaměstnanci propuštěni. Tři ze čtyř cihelen ukončily výrobu, nadále vyráběla pouze cihelna pod sociálním ústavem.
 
1930 – Německá vzducholoď Graf Zeppelin přeletěla dne 25. 8. nad Vratislavicemi.
 
1932 – Dne 21. 8. byla dokončena kamenná rozhledna na Prosečském hřbetu podle projektu známého jabloneckého architekta Roberta Hemmricha, který projektoval řadu dalších jizerskohorských rozhleden.
 
1935 – Nástup Sudetoněmecké strany vedené vratislavickým rodákem Konrádem Henleinem k moci.
 
1938 – Na základě tzv. Mnichovské dohody podepsané 29. 9. představiteli hlavních evropských velmocí byly Vratislavice a rozsáhlá území československého pohraničí přičleněna k hitlerovskému Německu. Většina českého obyvatelstva uprchla do vnitrozemí.
 
1939 – část Vratislavic – Nová Ruda – byla přičleněna k Liberci.
 
1945 – Dne 9. května vstoupily do Vratislavic sovětské jednotky. V obci se však nezastavily a pokračovaly do Jablonce n. N.
 
1948 – Do nově zřízeného kombinátu drobných výrobců byly začleněny firmy Jung – keramika, Börner – výroba razidel (následně vyhořela), Pfeifer – dnes šamotárna.
 
1949 – Závod TOKO přenechal zámecký park do veřejného užívání.
 
1950 – Původní Tržní náměstí v okolí dnešního kina bylo upraveno na parčík. První volby do MNV – předseda J. Struna. Osada Kunratice připojena k Vratislavicím.
 
1953 – Přestavba staré tělocvičny v Dlouhomostecké ulici na divadlo.
 
1955 – Zahájen provoz městské tramvajové dopravy.
 
1956 – Vratislavice byly povýšeny na město. V té době zde žilo 4 780 obyvatel.
 
1957 – V domě č. p. 34 v Tanvaldské ulici byla otevřena Státní spořitelna.
 
1958 – V bývalé horní vile továrníka Ginzkeye bylo otevřeno zdravotní středisko. Počet obyvatel vzrostl na 5 936.
 
1960 – První plynofikace Vratislavic.
 
1961 – Založen Spojený závodní klub v Domě svobody.
 
1970 – Vratislavicím byl udělen nový městský znak. V levé části byl vyobrazen textilní člunek a v pravé části symbol vřídla.
 
1973 – V Dlouhomostecké ulici byla otevřena samoobsluha Jednota.
 
1974 – Do provozu vstoupilo mohutné betonové silo Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku v Pivovarské ulici.
 
1975 – V tomto roce bylo předáno k užívání na novém panelovém sídlišti 516 bytových jednotek.
 
1976 – Byla otevřena nová čerpací stanice v Tanvaldské ulici. Litr benzínu Speciál stál 4,30 Kčs. Téhož roku se odehrál i poslední závod na vratislavickém skokanském můstku s umělým povrchem – zvítězil Leoš Škoda.
 
1980 – Konec parních lokomotiv na železniční trati Liberec – Tanvald. Ve Vratislavicích žije 6 112 obyvatel.
 
1994 – Otevření nového objektu české spořitelny v zámeckém parku.
 
1995 – Zahájena výstavba bytových domů na Nové Rudě.
 
1998 – Vybudováno dětské sportovní hřiště Na Rozcestí. Zastavena výroba piva ve vratislavickém pivovaru – konec značky piva Vratislav. Všichni zaměstnanci pivovaru byli propuštěni.
 
2000 – Dne 25. 5. firma Hols a. s. začíná ve vratislavickém pivovaru opět vařit pivo pod značkou Konrad.
 
2001 – Výstavba víceúčelového hřiště u základní školy.
 
2006 – Vratislavice změnily svůj znak a vrátily se k původnímu symbolu dvou žen, které si podávají ruce. Na jedné straně žena se srpem a snopem obilí symbolizuje levobřežní zemědělskou oblast a žena s ozubeným kolem představuje průmysl na pravém břehu Nisy.
 
2009 – Slavnostní otevření zrekonstruovaného vratislavického lesoparku a moderního víceúčelového sportovního hřiště Na Rozcestí. Na Císařském kameni byla slavnostně otevřena nová dřevěná rozhledna.