Velikost textu: A A A

Vratislavice expres

 
VRATISLAVICE EXPRES – ROZŠIŘUJEME SLUŽBY I PRO MATKY S DĚTMI!

Službu Vratislavice Expres zavedly Vratislavice nad Nisou pro své občany v říjnu 2015. Po více než půlročním provozu této služby, v jejíž databázi je na 120 občanů, kteří pravidelně službu využívají, se vedení obce rozhodlo o rozšíření cílové skupiny, které je služba určena. Jako první v Libereckém kraji nabízíme od 9. května 2016 možnost využít přepravu mikrobusem pro maminky (doprovod) s dětmi do 7 let za účelem návštěvy lékaře, rehabilitace či nemocnice. Dovolte nám tedy, abychom zrekapitulovali, pro koho je služba určena a jak jsme ji nově rozšířili.

Co je Vratislavice Expres a pro koho je služba určena?

Vratislavice Expres je služba zřízená Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. Jedná se o přepravu určenou všem občanům s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou, kteří jsou starší 60 let věku nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nově také dětem do 7 let věku s doprovodem dospělé osoby (rodič, prarodič, sourozenec apod.) Osoby se sníženou soběstačností, které jsou zároveň držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P mohou být doprovázeny max. jednou osobou, která má jízdu zdarma.
Podmínkou využití služby je souhlas s nakládáním s osobními daty, které provozovatel potřebuje k vedení evidence o poskytování této služby. Tuto skutečnost přepravovaná osoba prokáže dobrovolně osobním dokladem při nástupu do vozidla řidiči.
Osoby jsou přepravovány víceúčelovým automobilem s kapacitou až devět míst, který řídí vyškolený řidič. Ten je také nápomocen při nástupu a výstupu přepravované osoby (nikoliv však doprovod k lékaři či odnos nákupu domů apod.) V případě dětských klientů bude v automobilu k dispozici dětská sedačka a je možné přepravit dětský kočárek.

Kam mě přepravíte?

Přepravu lze využít pouze za vymezeným účelem. Jedná se o cestu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitaci, na poštu, úřad, realizace piety či na nákup potravin. Pro děti do 7 let věku a jejich doprovod je vymezeným účelem přepravy pouze návštěva lékaře, rehabilitace či nemocnice. Služba je provozována jen na území Liberce a Jablonce nad Nisou. Pro každou jednotlivou jízdu je potřeba rezervace předem (a to i v případě objednání zpáteční cesty). Objednávky lze učinit vždy jen přes rezervační místo nikoliv přímo u řidiče. V rámci objednávek budou vždy upřednostněny návštěvy zdravotnických zařízení před úřady a nákupy. Za účelem hospodárného využití vozidla si provozovatel vyhrazuje možnost spojovat jednotlivé objednávky.

Kolik zaplatím?

Pokud bude cesta pouze po území katastru Vratislavice nad Nisou (např. zdravotní středisko), zaplatíte příspěvek 10 Kč za jednu cestu a osobu. V případě přepravy po Liberci či do Jablonce nad Nisou je příspěvek ve výši 20 Kč za jednu cestu a osobu. Odpovídající částka se hradí v hotovosti před nástupem do vozidla a přepravovaná osoba vyplní doklad o využití služby. 

Klienti do 7 let věku mají službu zdarma a jejich doprovod hradí příspěvek ve výši 10 Kč/jízda v území Vratislavice nad Nisou a 20 Kč/jízda v území mimo Vratislavice nad Nisou (maximálně však v území měst Liberec a Jablonec nad Nisou).


 

Jak si službu objednám?

Službu lze objednat telefonicky na rezervačním místě na telefonu 773 584 374. Objednávku musíte učinit nejpozději 1 pracovní den před plánovanou cestou (příklad: cesta ve čtvrtek ráno – objednávka nejpozději ve středu do 14:00).

Kdy si službu objednám?

Na výše uvedený telefon rezervačního místa a to v pracovní dny od 8:30 – 11:00 a od 12:00 – 14:00 hodin.

Které informace budu muset nahlásit při objednání?

-          jméno a příjmení přepravovaného osoby
-          v případě doprovodu dítěte do 7 let věku jméno a příjmení této doprovázející osoby
-          datum narození
-          adresu trvalého bydliště
-          účel cesty
-          cílovou adresu přepravy
-          datum, přesný čas a místo nástupu
-          telefonní číslo, kde bude přepravovaná osoba k zastižení
-          v případě osoby mladší 60 let držitelství průkazu ZTP či ZTP/P a zda tito držitelé budou doprovázeni jinou osobou
-          speciální nároky na přepravu, např. občan užívá invalidního vozíku, přeprava kočárku apod.

Kdy mohu službu využít?

Přepravu prostřednictvím Vratislavice Expres lze využít pouze v pracovní dny od 6:30 – 14:30 hodin. Není nijak omezen počet jízd jedné osoby během jednoho měsíce.

Jak můžu objednávku stornovat?

Již objednanou službu může klient stornovat nejpozději v pracovní den předcházející dni poskytnutí služby do 14:00 telefonicky nebo zasláním SMS zprávy. I v případě, že nebudete moci objednanou službu využít a zjistíte tuto skutečnost v již v daný den, kdy se měla uskutečnit, informujte o tom rezervační místo.

K čemu není služba určena?

Služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby ani není taxi službou či jinou výdělečnou činností. Automobil také není vybaven nájezdovou rampou pro invalidní vozíky, proto není určen pro přepravu vozíčkářů.
Přílohy: