Velikost textu: A A A

Milí Vratislavičáci,

 

v tomto čísle zpravodaje máme potěšení Vám představit projekt nového spolkového a komunitního centra, na kterém již delší dobu usilovně pracujeme. Na následující dvojstraně tak naleznete bližší informace o rekonstrukci budovy nad kulturním centrem a její přístavbě, kde by konečně měla najít důstojné zázemí naše knihovna, dále mateřské centrum, sociální poradenství a komunitní spolky. Jelikož bychom si realizaci tohoto projektu z vlastních zdrojů nemohli dovolit, připravili jsme potřebné podklady a náležitosti, abychom mohli zažádat o dotaci. Vše bude nyní záviset na rychlosti přidělení dotace. Projekt bychom totiž chtěli realizovat co nejdříve.

Dalším velkým tématem těchto dní je probíhající zápis do mateřských škol. Sběr žádostí bude probíhat 3. května a v tomto čísle zpravodaje naleznete kompletní informace, jak své dítě přihlásit. Chtěl bych upozornit rodiče, jejichž žádosti nebudou z kapacitních důvodů úspěšné, že bude v létě probíhat ještě dodatečný zápis. Jsme totiž ve fázi, kdy navyšujeme kapacitu mateřské školy Lísteček a zároveň realizujeme výstavbu nové mateřské školy na Nové Rudě. Přibude tak nových 62 míst pro děti a věříme, že se nám podaří uspokojit požadavky co nejvíce rodičů.

S dětmi hodně souvisí také prodloužení zábradlí u přechodu přes ulici Tanvaldská u základní školy. Bezpečnost dětí je naší prioritou, a proto jsme zábradlí protáhli až k přechodu pro chodce, jak jsme Vám slíbili. Nyní by mělo vymizet přecházení a přebíhání silnice v místech, kde to není bezpečné a vhodné.

Bezpečí u nás zajišťuje dlouhodobě také jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou. V únoru jim byla udělena dotace z městského rozpočtu na modernizaci jejich vybavení, za kterou byla nakoupena například speciální zásahová obuv nebo rukavice. Naši hasiči tak budou lépe chráněni při výkonu své nebezpečné a důležité profese.


Váš starosta


Lukáš Pohanka

 

 

Přehled zpráv z Vratislavic

Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o denních výlukách na železniční trati č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, které budou probíhat v úseku Liberec - Vesec u Liberce ve dnech 16. a 17. dubna 2018 denně vždy v době od 7:50 hod. do 18:30 hod..

Do 31. března mají majitelé psů s trvalým pobytem ve Vratislavicích nad Nisou povinnost uhradit místní poplatek ze psů ve výši 600,- Kč za prvního a 1500,- Kč za každého dalšího psa. 

U mostu v Dopravní ulici jsme nechali nainstalovat dopravní značku umožňující vjezd automobilům maximálně do 3,5 t. 

Třídní učitelka vratislavických páťáků Jitka Hübnerová se díky svému osobitému přístupu a vztahu k dětem stala vítězkou regionálního kola jubilejního 25. ročníku soutěže Zlatý Ámos.

 

Již čtvrtým rokem poskytujeme našim občanům bezplatný svoz biologického odpadu. Již nyní mohou občané s trvalým pobytem ve Vratislavicích, kteří ještě nemají nádobu na bioodpad, znovu žádat o její přistavení. Od rodinných domů budou hnědé popelnice od 6. dubna vyváženy opět každý pátek. Tato služba je pro občany zcela zdarma.

Také letos budeme vratislavickým dětem přispívat 1000,- Kč na příměstské tábory. Uvědomujeme si, že někteří rodiče nemohou s dětmi trávit celé léto, a proto se tímto způsobem snažíme dětem zprostředkovat kvalitní náplň volného času během letních prázdnin. Připravujeme celkem 7 turnusů příměstských táborů s různými tematickými náplněmi, a to v termínech 9. července – 24. srpna 2018 (vždy pondělí až pátek). Tábor bude určený pro děti ve věku od 6 – 15 let. Kapacita jednoho týdenního turnusu příměstského tábora bude max. 25 dětí.

starší zprávy

Úřední deska