Velikost textu: A A A

Služby

Úhrady služeb Knihovny městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

Základní roční poplatky:

 • Děti do 15 let                        20,- Kč
 • Studenti                                50,- Kč
 • Důchodci                              20,- Kč 
 • Ostatní                                100,- Kč


Jednorázové užití služeb knihovny :

 • Jednorázová výpůjčka           20,- Kč


Tisk/kopírování:

 • Tisk z počítače/ kopírování strana A4 černobílá  1,- Kč
 • Tisk z počítače/ kopírování  A4 barevná    2,- Kč        
 • Tisk z počítače/ kopírování A3 černobílá  2,- Kč
 • Tisk z počítače/ kopírování A3 barevná    4,- Kč

Laminování dokumentů:

 

Formát „průkazka“        Síla fólie 125mic                                  Cena 10,- Kč

Formát A5                          Síla fólie 80mic                 Cena 15,- Kč

Formát A4                          Síla fólie 80mic                 Cena 20,- Kč

Formát A3                          Síla fólie 80mic                 Cena 30,- Kč


Meziknihovní výpůjční služba :        
            zdarma


Poplatek při ztrátě dokumentu
 :

 • Cena dokumentu + 200,- Kč / cena dokumentu se stanovuje podle roku vydání: do roku 1992 = pětinásobek   pořizovací hodnoty, od roku 1992 a výše = pořizovací hodnota /


Poplatek při částečném poškození knihy :

 • Do 50% pořizovací ceny, minimálně 10,- Kč


Duplikát čtenářského průkazu:
       20,- Kč


Upomínky :

 • 1. upomínka     10,-Kč
 • 2. upomínka     30,-Kč
 • 3. upomínka     50,-Kč
 • 4. upomínka     50,-Kč + 50Kč manipulační poplatek

Internet lze v knihovně využívat bezplatně.

Tento ceník je platný od 4. 12. 2017 a schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

.