Velikost textu: A A A

NAVYŠUJEME KAPACITU ŠKOLY

19. 2. 2018

Od příštího školního roku bude moct vratislavickou základní školu navštěvovat o 20 % více žáků. I když jsme vloni v prostorách po dřívější školce vybudovali dvě nové učebny, kapacita budovy je nyní již vyčerpána. Každoročně se totiž do školy hlásí stále více nových dětí. Na tuto situaci bylo nutné bezodkladně reagovat, a tak již během února zahájíme stavbu nových prostor nad jídelnou. 

V této nástavbě ještě před zahájením příštího školního roku vznikne pět nových tříd. Velkou výhodou tohoto řešení je, že nebude nutné přerušit provoz školy, a žáci tak nebudou muset být rozmístěni jinam. Průběh rekonstrukce jsme se snažili naplánovat tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Hlučné stavební úpravy vnitřních prostor budou probíhat v odpoledních hodinách nebo o víkendech. Chtěli bychom v této souvislosti požádat žáky, jejich rodiče i pracovníky školy o shovívavost a trpělivost s probíhající rekonstrukcí.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA