Velikost textu: A A A

Organizace a spolky

 • Místní organizace svazu důchodců Vratislavice

K založení organizace byl dán podnět z Rady Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou, aby především starší a již nepracující senioři a především ti bez partnerů mohli využívat možností stýskat se s lidmi stejných zájmů, neboť překotný vývoj společnosti na poli technickém i kulturním oddálil od sebe generační rozdíly a starší člověk zůstává mnohdy sám. Aby tomu tak nebylo a tento pocit byl utlumen, byla organizace zřízena s cílem vytvořit podmínky pro další kvalitní život s podílem na kultuře a společenském životě.

Adresa: Dopravní 660, 463 11 Liberec 30

Kontaktní osoba: Milena Vanišová, předsedkyně; mobil: 736 638 290

 

 • Český svaz žen – ZO Vratislavice nad Nisou č. 33

Cílem svazu pořádání debat k aktuálním tématům, dále příprava poznávacích zájezdů na jaře i na podzim – podle plánu činnosti ČSŽ. Svaz žen mimo jiné připravuje dárky pro vítání občánků.

Adresa: Jungmannova 685/8, 46601 Jablonec nad Nisou

Kontaktní osoba: Irena Jebavá, předsedkyně; mobil: 606 753 061

 

 • „Kouzelný svět hlíny“

Keramická dílna vznikla ji v roce 2002, kdy zastupitelé Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou odsouhlasili nákup elektrické vypalovací pece, která je nezbytnou součástí každé keramické dílny. V keramické dílně se snažíme ukázat a naučit konkrétní techniky zpracování hlíny krok za krokem. Přidáváme informace o souvisejících metodách jak ve výpalu, tak i o dekoračních technikách, které nám nabízí nekonečné možnosti. Příjemně a užitečně zde zaplňujeme čas, který nás všechny obohatí v oblasti výtvarného i estetického cítění.

Adresa: Vnější 1389, 463 11 Liberec 30

Kontaktní osoba: Táňa Hrubá; mobil: 605 304 014

 

 • Klub cyklistů Pivovar Vratislavice

Sdružuje kolem 50 členů a kromě jejich sportovních činností organizuje přibližně 8 cyklistických závodů, kterých se účastní přibližně 500 závodníků – včetně školních dětí.

Adresa: Vnější 1392, 463 11 Liberec 30
e-mail: ota.dvorsky@seznam.cz, web:  http://www.kcpivovar.cz/

Kontaktní osoba: Ota Dvorský, předseda

 

 • STUDIO K centrum aerobiku a relaxace

Studio pořádá tréninky dětského aerobiku a komerční lekce pro veřejnost
(aerobiku, power jóga).

Adresa: Vnitřní 1412, 463 Liberec 30

e-mail: studiok@volny.cz, web:  http://www.studio-k.cz/

Kontaktní osoba: Kateřina Bachmanová

 

 • Sdružení sportovců při areálu Na Rozcestí

Pravidelně pořádá turnaje v kopané.

 Adresa: Okálová 1037, 463 11 Liberec 30

Kontaktní osoba: Antonín Svoboda

 

 • Cvičení rodičů s dětmi „Sluníčka“

Jedná se o pravidelné cvičení rodičů s dětmi. Ke cvičení se scházíme již od ledna 2006 každou středu v tělocvičně ZŠ Vratislavice nad Nisou.

Adresa: Dlážděná 1418, 463 11 Liberec 30

Kontaktní osoba: Zuzana Dlouhá

 

 • Cvičeníčko Martiny Mihočkové

Pravidelné cvičení rodičů s dětmi v prostoru nově zrekonstruované sokolovny ve Vratislavicích

Adresa: Náhorní 1703, Liberec 30

Kontakt: 739 593 841

 

 • Autodrahový kroužek Libora Sity

Autodráhový modelářský kroužek pro děti jako mimoškolní volnočasová aktivita pro děti.

Kontakt: Libor Sita, e-mail: libormusicsystem@seznam.cz


 • Jednota bratská Vratislavice

Mateřské centrum Kamínek

Zajištění pravidelného program zejména pro matky s dětmi vč. výletů, kreativních dílen a tradičních akcí.

Adresa: Mateřské centrum Kamínek, Tanvaldská 263, Liberec 30, e-mail: kaminek@jblbc.cz

Kontaktní osoba: Renata Zítová

 

 • Maestro Motion Noemi Rucké

Taneční škola pohybových a tanečních kurzů při MŠ a ZŠ ve Vratislavicích se zaměřením na výuku streetdance.

Kontaktní osoba: Noemi Rucká; www.maestro-motion.cz

 

 • Beach Volley Vratislavice n. N., o. s.

Oddíl beach volejbalu pro sportovce všech věkových kategorií, výuka volejbalu při ZŠ. Pořadatel mnoha sportovních soutěží na beach volejbalových kurtech, které se nachází hned vedle základní školy.

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kvapil

Adresa: U Studánky 1223, Liberec 30; www.beachvratislavice.cz

 

 • SKI KLUB 2009  

Pravidelná sportovní činnost mládeže, dospělých i veteránů. Závody dětské, dorostenecké i juniorská.

Adresa: Souběžná 1334, 463 11 Liberec 30

Kontaktní osoba: Leoš Škoda

 

 • Základní kynologická organizace Vratislavice nad Nisou

Organizovaný pravidelný výcvik psů a psovodů vedených instruktory.  

Adresa: Nad Školou 115, 463 11 Liberec 30
e-mail: zkovratislavice@email.cz, web:  http://zkovratislavice.webnode.cz/

Kontaktní osoba: Radka Kuklová

  

 • Pěvecké sdružení Škola – děti – Rodiče, Cancore – dívčí komorní sbor Zpívajících blech

Cancore – dívčí komorní sbor Zpívajících Blech vznikl na podzim roku 2004 jako malé sborové těleso absolventek školního pěveckého sboru Zpívající Blechy, který pracoval na Základní škole v Liberci – Vratislavicích. Na repertoáru tohoto komorního sboru jsou skladby starých mistrů, soudobá hudba či úpravy lidových písní. Sbor se výrazně podílí na kulturním dění libereckého regionu, pravidelně vystupuje například v liberecké galerii či na oslavách ukončení II. sv. války 8. května.

Adresa: Májová 250, 463 11 Liberec 30

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislava Rygálová

 

 • AUTOMUZEUM.CZ,

Občanské sdružení majitelů a příznivců historických automobilů a motocyklů, které během roku pořádá ve Vratislavicích nad Nisou několik motoristických akcí zaměřených na historická vozidla. Současně provozuje v areálu vratislavického pivovaru Motoristické muzeum, které je veřejnosti přístupné od jara do podzimu každou neděli v čase 10.00 - 16.00 hodin.

Adresa: Automuzeum.cz, areál pivovaru Konrad, Tanvaldská 164, Liberec 30

Tel.: 607 80 25 70, e-mail: info@automuzeum.cz, web:  www.automuzeum.cz

 

 • MMA Liberec o.s.

Sportovní klub; koplexní trénink v oblasti bojových sportů

Adresa: ul. Tanvaldská, budova bývalého Intexu, Liberec 30

Kontaktní tel: 775 217 660, www.mmaliberec.cz

  

 • OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VRATISLAVICE NAD NISOU, KOŘENOVSKÁ, O.S.  

- účast v řízeních, v nichž se bude rozhodovat o využití lokality Vratislavice nad Nisou

- kontrola zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území Vratislaviczejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek

- ochrana kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

- ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení

- ochrana osob a majetku před negativními vlivy rozvoje dopravy

Adresa: Kořenovská 1188, 463 11 Liberec 30 Kontaktní osoba: Luboš Zít

web: http://osvk.webnode.cz/

e-mail: vratislavice-korenovska-web@seznam.cz


 • SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Ve Vratislavicích nad Nisou SDH spadá do sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je občanským sdružením  a působí na úseku požární ochrany. SDH ve Vratislavicích n.N. čítá přes 100 dobrovolných členů, část tvoří výjezdová jednotka a polovinu děti = mladí hasiči. Činnost JPO i hasičské mládeže je podporována z rozpočtu městského obvodu. 

Adresa: Poštovní 871, Liberec 30, 463 11

Kontakt a bližší informace na webu: www.sdhvratislavice.cz

 

 • ZAUHLOVAČKA - spolek AvantgArt

Spolek se od roku 2015 snaží o záchranu technické památky zauhlovací a vodárenské věže v areálu firmy Intex ve Vratislavicích nad Nisou. Spolek zcela poprvé otevřel věž veřejnosti v roce 2016 a snaží se o získání finančních prostředků pro celkovou rekonstrukci objektu. Cílem spolku je chránit věž jako významný monument libereckého kraje a vybudovat zde kulturní centrum, zaměřené na výstavy, řemesla a umění.

Kontaktní osoba: Jitka Jakubičková
E-mail: avantgart@email.cz
WEB: www.zauhlovacka.cz