Velikost textu: A A A

O nás

Kolektiv

     Technické středisko bylo založeno zároveň s nově vznikajícím Městským Obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou. V začátcích mělo k dispozici pouze 2 mechanismy a tři zaměstnance kteří obhospodařovali katastr naší obce. Postupem času a nároky, které vzrůstaly se kolektiv TS rozrostl na dnešních 15 zaměstnanců a i počet strojů ve vozovém parku stoupl na dvojnásobek. V roce 2007 našlo TS nový domov v bývalém areálu firmy CeWood v Dřevařské ulici, který byl již nějakou dobu opuštěný a počínal chátrat. Areál byl zakoupen a zrekonstruován za podpory zastupitelstva MO Vratislavice, které si uvědomilo potřebu nejen větších skladovacích kapacit, které areál v ulici Lovecká již nesplňoval.