Velikost textu: A A A

Historie městského znaku

                  

Když byly na začátku tohoto století obě obce spojeny a roku 1903 byly ještě nově vzniklé Vratislavice povýšeny na městys, začali zdejší patrioti usilovat když ne hned o povýšení na město, tak alespoň o přidělení reprezentativního městského znaku.

A protože za místními patrioty nestálo pouze vlastenecké nadšení, ale i spousta peněz, podařilo se jim do Vratislavic přilákat roku 1906 samotného císaře Františka Josefa I., a ten čtvrt roku po své návštěvě obci znak skutečně přidělil. Byl vyveden v duchu tehdejší secesní módy: tvořil jej stříbrný štít, na kterém proti sobě stály dvě ženy s krátkými účesy a o to delšími šaty. Světlovlasá dáma nalevo, se srpem a snopem obilí, měla představovat levobřežní zemědělskou část, tmavovláska a ozubené kolo vpravo pak reprezentovaly průmyslový pravobřežní díl. Obě ženy si podávaly ruce na znamení spojení obou částí v jedny Vratislavice. 

Tento krásný a pozoruhodný znak však byl používán jenom krátkou dobu, pouhých čtyřiašedesát let. To proto, že po povýšení Vratislavic na město roku 1956 kdosi vymyslel, že nemoderní secesní znak již dávno nevyjadřuje charakter obce a je třeba vymyslet symboly nové. A kupodivu se to tehdy podařilo, nový, roku 1970 přidělený znak přesně vyjadřoval, co se ve Vratislavicích dělo: v levé části má na červeném poli zlatý tkalcovský člunek jako připomínku výroby světoznámých koberců a napravo pak na stříbrném podkladě modrý symbol zdejší Kyselky. 

V roce 2006 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou rozhodlo o návratu původního secesního znaku a obě dámy opět hrdě "převzaly vládu nad vratislavickým územím".