Velikost textu: A A A

Dotace a příspěvky

1
26. 1. 2018
Dotace z rozpočtu MOV se poskytují na základě individuálních žádostí. Jejich přidělení závisí na posouzení a schválení zastupitelstvem MOV. Přípravou materiálu k projednání v orgánech obvodu předložených žádostí je Ekonomický odbor MOV.
30. 11. 2017

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou dlouhodobě podporuje činnost organizací v oblasti sportu a kultury všech věkových kategorií. Výjimkou není ani kalendářní rok 2018. Níže uvádíme podrobnější učení dotačních programů a také přílohy (žádost o podporu, formulář vyúčtování a znění dotačních programů):

 

29. 6. 2017

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou na svém zasedání dne 21.6.2017 schválilo dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu a tělovýchovy ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

30. 11. 2016

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém listopadovém zasedání schválilo výzvy k dotačním programům pro rok 2017. Je možné žádat o podporu z fondů pro akce, které budou realizované v období od 1. ledna – 31. prosince 2017. Datum zahájení příjmu žádostí je od 1. ledna 2017 do 28. února 2017 do 12:00 hodin.17. 2. 2015
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou svým usnesením č. 152/02/2013 schválila od 1. 3. 2013 příspěvek ve výši 10,- Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou a pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou.

O příspěvky je možné žádat na sekretariátu Úřadu MO Liberec - Vratislavice nad Nisou na základě vyplněné žádosti o poskytnutí příspěvku a ověření dokladu totožnosti. 
1